Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Budownictwa

Instytut Budownictwa prowadzi kształcenie na dwóch kierunkach: budownictwo oraz geoinformatyka i techniki satelitarne. W lutym 2007 roku Instytut zmienił swoją siedzibę – działalność i kształcenie na kierunku budownictwo odbywają się w nowo wzniesionym nowoczesnym budynku. W Instytucie zatrudnionych jest prawie pięćdziesięciu pracowników naukowych, dydaktycznych, technicznych i administracyjnych,  w ramach następujących zakładów i laboratorium Instytutu:

Instytut Budownictwa współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, ośrodkami badawczymi i uczelniami zagranicznymi oraz z przemysłem. Dzięki posiadaniu doskonale wyposażonej hali laboratoryjnej współpraca z zakładami przemysłowymi rozwija się coraz intensywniej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach:

Kierunek BUDOWNICTWO funkcjonuje już od 1968 roku i jest jednym z najstarszych w uczelni. Oferta dydaktyczna Instytutu cieszy się dużym zainteresowaniem. W 1987 roku Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, zaś w 2013 roku – prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie budownictwo.

Kształcenie na kierunku budownictwo odbywa się w formie studiów trójstopniowych: I stopnia (inżynierskich), II stopnia (magisterskich) i III stopnia (doktoranckich). Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inż. budownictwa i mgr inż. budownictwa oraz mają możliwość zdobycia stopnia naukowego doktora nauk technicznych.

W trybie stacjonarnym nabór prowadzony jest na następujące kierunki studiów:

W trybie niestacjonarnym nabór prowadzony jest na następujące kierunki studiów:

Kształcenie na kierunku geoinformatyka i techniki satelitarne odbywa się aktualnie w formie studiów I stopnia (inżynierskich), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Nasi studenci korzystają z wygodnych sal dydaktycznych, laboratoriów komputerowych oraz laboratoriów doświadczalnych, bardzo dobrze wyposażonych w nowoczesne urządzenia i programy komputerowe.