Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja:Uniwersytet Zielonogórski / Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska / Instytut Budownictwa
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instytut Budownictwa prowadzi kształcenie na kierunku budownictwo. W lutym 2007 roku Instytut zmienił swoją siedzibę - działalność i kształcenie na kierunku budownictwo odbywają się w nowo wzniesionym nowoczesnym budynku. W Instytucie zatrudnionych jest aktualnie 48 pracowników naukowych, technicznych i administracyjnych, w tym 14 samodzielnych pracowników naukowych, 12 adiunktów, 5 asystentów oraz 10 wykładowców w ramach następujących zakładów i laboratorium Instytutu:

Kierunek BUDOWNICTWO funkcjonuje już od 1968 roku - początkowo jako Wydział ze strukturą instytutową lub katedralno-zakładową, następnie jako Instytut prowadzący działalność na prawach Wydziału, a obecnie jako Instytut w ramach Wydziału. Oferta dydaktyczna Instytutu cieszy się dużym zainteresowaniem - rocznie promowanych jest blisko 100 inżynierów i magistrów inżynierów. W 1987 roku Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo.

Kształcenie na kierunku budownictwo odbywa się w formie studiów trójstopniowych: I stopnia (inżynierskich), II stopnia (magisterskich) i III stopnia (doktoranckich). Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inż. budownictwa i mgr inż. budownictwa oraz mają możliwość stopnia naukowego doktora nauk technicznych.

W trybie stacjonarnym nabór prowadzony jest na następujące kierunki studiów:

Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów.

Studia II stopnia (magisterskie) trwają 3 semestry i odbywają się w ramach 4 specjalności:

W trybie niestacjonarnym nabór prowadzony jest na następujące kierunki studiów:

Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów.

Studia II stopnia (magisterskie) trwają 3 semestry i odbywają się w ramach 3 specjalności:

Studia III stopnia (doktoranckie) trwają 4 lata wyłącznie w trybie stacjonarnym

.

Nasi studenci korzystają z wygodnych sal dydaktycznych, laboratoriów komputerowych oraz laboratoriów doświadczalnych, bardzo dobrze wyposażonych w nowoczesne urządzenia i programy komputerowe.

Wszystkich studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszamy do udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym:

Program podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami pracodawców

Ze szczegółami, w tym wymaganymi dokumentami, można zapoznać się na stronie projektu.

strona uaktualniona: 16.01.2018, godz. 20:10

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha