Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: Uniwersytet Zielonogórski / Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska / Instytut Budownictwa / Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pracownicy

  imię i nazwisko stanowisko nr telefonu budynek A-8, ul. Szafrana 1 e-mail
l.p. (+48 68...) pokój godziny kontaktowe (GK) konsultacje (KO)
  1 dr inż. Anna BAZAN-KRZYWOSZAŃSKA adiunkt 328-23-09 401 wtorek 11.00-13.00 a.bazan@aiu.uz.zgora.pl
  2 dr inż. Witold CZARNECKI st. wyk. 328-47-94 311 urlop  
  3 dr inż. Sławomir GIBOWSKI adiunkt 328-26-36 414 wtorek 17.00-18.30, niedziela 16.15-17.45 S.Gibowski@ib.uz.zgora.pl
  4 dr Agnieszka GONTASZEWSKA-PIEKARZ adiunkt 328-24-27 410 wtorek 15.00-16.55, niedziela 14.30-16.00 A.Gontaszewska@ib.uz.zgora.pl
  5 dr hab inż. Maria MRÓWCZYŃSKA
(Prodziekan ds Nauki)
profesor 328-26-36
328-26-39
414
125
środa 11.15-12.45, niedziela 12.45-13.45, pokój 414/125 M.Mrowczynska@ib.uz.zgora.pl
  6 dr hab. inż. arch. Marta SKIBA adiunkt 328-23-09 401 środa 11.00-13.00 m.skiba@aiu.uz.zgora.pl
  7 dr hab. inż. Waldemar SZAJNA
(Kierownik Zakładu)
profesor 328-47-99 415 informacja o konsultacjach, czwartek 14.01-14.45, niedziela 16.01-16.45, 20.21-21.05 W.Szajna@ib.uz.zgora.pl
  8 dr inż. Marek TALAGA st. wykł. 328-22-81 313 poniedziałek 11.45 - 13.14, sobota 13.00 - 14.29 M.Talaga@ib.uz.zgora.pl
  9 dr inż. Paweł URBAŃSKI st. wykł. 328-47-94 311 środa 19.01-20.30, sobota 12.45-14.15 P.Urbanski@ib.uz.zgora.pl
  10 dr inż. Ewa WOJNICKA st. wykł. 328-22-86 108 środa 11.30-13.00, niedziela 12.55-14.25 E.Wojnicka@ib.uz.zgora.pl
       
      Objaśnienia
     

Studia stacjonarne: pn - poniedziałek, wt - wtorek, śr - środa, cz - czwartek, pt - piątek
Studia niestacjonarne: sb - sobota, nd - niedziela,
P - tydzień parzysty, NP - nieparzysty, p. XX - nr pokoju jeśli inny niż pokój pracowniczy

GłóWNE KIERUNKI DZIAłALNOśCI NAUKOWO-BADAWCZEJ

W zakresie geologii, geotechniki i geodezji:

  • budowa geologiczna Ziemi Lubuskiej oraz wpływ podziemnego górnictwa węgla brunatnego na deformacje powierzchni terenu,
  • badania terenowe i laboratoryjne gruntów budowlanych oraz identyfikacji parametrów modeli konstytutywnych gruntu,
  • numeryczne modelowanie interakcji budowli i podłoża,
  • zastosowanie sztucznych sieci neuronowych, systemów neuronowo - rozmytych oraz algorytmów genetycznych do rozwiązywania wybranych zadań z geodezji inżynieryjnej.

Inżynieria i zarządzanie budowlanymi procesami inwestycyjnymi, realizacyjnymi, eksploatacyjnymi i remontowymi oraz w obrocie nieruchomościami, a w szczególności:

  • energetyczne, ekologicznie i socjologiczne aspekty w planowaniu przestrzennym i w budownictwie, wykorzystujące nowoczesne technologie (systemy informacji przestrzennej - GIS, modelowanie informacji o budynku - BIM).
  • sterowanie makrocyklem inwestycji i jego analiza,
  • analiza i formalizacja technologiczna, organizacyjna i ekonomiczna zmechanizowanych procesów budowlanych,
  • ocena stopnia technicznego zużycia budynków mieszkalnych przy zastosowaniu sztucznych sieci neuronowych oraz analiza wartości rynkowej obiektów w wycenie i w obrocie nieruchomościami

Tradycją ośrodka zielonogórskiego były Sympozja Glacitektoniki organizowane w Zielonej Górze cykliczne od 1974 roku, których inicjatorem był prof. Jerzy Kotowski. Obecnie ośrodek nasz, wspólnie z Katedrą Geotechniki Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury, jest organizatorem cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej "Challenges in Geotechnical Engineering", na której jedna z sesji poświęcona jest problemom glacitektonice. Pracownicy zakładu zorganizowali dwie z 27 cyklicznych konferencji naukowo-technicznych, skupiające środowisko geodetów pracujących na wydziałach budownictwa oraz inżynierii środowiska.

Usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych

W zakładzie wykonywane są opracowania w zakresie:

projektów i dokumentacji dotyczących badań geologiczno-inżynierskich, badań geotechnicznych oraz badań hydrogeologicznych, operatów wodnoprawnych, ekspertyz dotyczących odwodnienia, ekspertyz dotyczących posadowienia obiektów istniejących i projektowanych, wdrażania nowego systemu norm europejskich w zakresie geotechniki, ekspertyz dotyczących nasypów budowlanych (korpusy nasypów drogowych i kolejowych), ekspertyz dotyczących analizy stateczności skarp i ich zabezpieczenia przed osuwiskami, ekspertyz dotyczących geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, opracowania modeli rzeźby terenu, badania przemieszczeń i odkształceń budowli i konstrukcji inżynierskich oraz inne opracowania (dokumentacje, opinie, ekspertyzy, opinie biegłego sądowego) dla obszarów inżynierii lądowej.

PLAN SEMINARIÓW:

1. Percepcja i możliwość wykorzystania narzędzia jakim jest FCM (fuzzy cognitive maps) wspomagające proces podejmowania decyzji przestrzennych, dr inż. arch. M. Skiba, 31.10.2018.
2. Analiza możliwości wykorzystania parametrów i wskaźników urbanistycznych zawartych w dokumentach planistycznych w prognozowaniu wartości nieruchomości z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych, dr inż. A. Bazan-Krzywoszańska, 14.11.2018.
3. Projekt badawczy "Pile tests - 2019": charakterystyka planowanych testów oraz wyniki laboratoryjnych i terenowych badań gruntu, dr hab. inż. W. Szajna, prof. UZ, 12.12.2018.
4. Projektowanie optymalnej struktury sieci geodezyjnej pomiarowo-kontrolnej z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych, dr hab. inż. M. Mrówczyńska, prof. UZ, 16.01.2019.

 

Seminaria odbywają się w sali 13 A8 i rozpoczynają się o godz. 9.15. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

strona uaktualniona: 04.11.2018, godz. 19:00

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha