Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: Uniwersytet Zielonogórski / Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska / Instytut Budownictwa / Zakład Mechaniki Budowli
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pracownicy

  imię i nazwisko stanowisko nr telefonu budynek A-8, ul. Szafrana 1 e-mail
l.p. (+48 68...) pokój godziny kontaktowe (GK) konsultacje (KO)
  1 dr inż. Arkadiusz DENISIEWICZ adiunkt 328-22-87 304 wg planu zajęć A.Denisiewicz@ib.uz.zgora.pl
  2 dr inż. Krzysztof KULA (Kierownik Zakładu) adiunkt 328-47-88 303 wg planu zajęć K.Kula@ib.uz.zgora.pl
  3 mgr inż. Paulina Lechocka asystent 328-22-71 304 Urlop paulina1988@wp.pl
  4 dr hab. inż. Volodymyr Sakharov, prof. UZ profesor 328-24-77 404 wg planu zajęć V.Sakharov@ib.uz.zgora.pl
  5 dr inż. Tomasz SOCHA adiunkt 328-22-87 304 wg planu zajęć T.Socha@ib.uz.zgora.pl
  6 dr inż. Krystyna URBAŃSKA adiunkt 328-47-94 311 wg planu zajęć K.Urbanska@ib.uz.zgora.pl
               
      Objaśnienia
     

Studia stacjonarne: pn - poniedziałek, wt - wtorek, śr - środa, cz - czwartek, pt - piątek
Studia niestacjonarne: sb - sobota, nd - niedziela,
P - tydzień parzysty, NP - nieparzysty, p. XX - nr pokoju jeśli inny niż pokój pracowniczy

GłóWNE KIERUNKI DZIAłALNOśCI NAUKOWO-BADAWCZEJ

Mechanika włóknokompozytów, konstrukcji zespolonych i murowych: analiza i badania doświadczalne interakcji w konstrukcjach niejednorodnych

Modelowanie wieloskalowe materiałów i konstrukcji

Metody numeryczne i ich wykorzystanie w mechanice

Dorobek Nauki Polskiej w Zakresie Konstrukcji Zespolonych

 

KOłA NAUKOWE

Koło Naukowe Mechaniki Komputerowej

 

DZIAłALNOść DYDAKTYCZNA

Mechanika ogólna, Wytrzymałość materiałów, Mechanika budowli, Dynamika budowli, Teoria dźwigarów powierzchniowych, Teoria sprężystości i plastyczności, Metody obliczeniowe, Metody komputerowe, Technologia informacyjna. 

 

SEMINARIA zakładowe

Zakład prowadzi seminaria. Seminarium zakładowe obejmuje tematycznie główne kierunki działalności naukowo - badawczej Zakładu. Seminaria odbywają się nieregularnie w środy w godz. 09.30-11.00

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha