Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: Uniwersytet Zielonogórski / Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska / Instytut Budownictwa / Zakład Konstrukcji Budowlanych
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pracownicy

  imię i nazwisko stanowisko nr telefonu budynek A-8, ul. Szafrana 1 e-mail
l.p. (+48 68...) pokój godziny kontaktowe (GK) konsultacje (KO)
  1 dr inż. Paweł BŁAŻEJEWSKI adiunkt 328-78-03 301 wg planu zajęć P.Blazejewski@ib.uz.zgora.pl
  2 dr inż. Gerard BRYŚ
(za-ca Dyrektora IB)
st. wykł. 328-73-96 413 wg planu zajęć G.Brys@ib.uz.zgora.pl
  3 dr inż. Witold CZARNECKI st. wyk. 328-47-94 311 urlop  
  4 dr inż. Elżbieta GROCHOWSKA adiunkt 328-23-20 412 wg planu zajęć E. Grochowska@ib.uz.zgora.pl
  5 dr inż. Joanna KALISZUK adiunkt 328-23-20 412 wg planu zajęć J.Kaliszuk@ib.uz.zgora.pl
  6 dr hab. inż. Jacek KORENTZ, prof. UZ
Kierownik Zakładu
profesor 328-23-22 409 wg planu zajęć J.Korentz@ib.uz.zgora.pl
  7 mgr inż. Anna KUCHARCZYK asystent 328-78-03 301 wg planu zajęć A.Kucharczyk@ib.uz.zgora.pl
  8 prof. dr hab. inż. Antoni MATYSIAK,
prof. emeryt.
prof. emeryt. 328-22-51 408 - Antoni.Matysiak@interia.pl
       
      Objaśnienia
     

Studia stacjonarne: pn - poniedziałek, wt - wtorek, śr - środa, cz - czwartek, pt - piątek
Studia niestacjonarne: sb - sobota, nd - niedziela,
P - tydzień parzysty, NP - nieparzysty, p. XX - nr pokoju jeśli inny niż pokój pracowniczy

GłóWNE KIERUNKI DZIAłALNOśCI NAUKOWO-BADAWCZEJ

 • Problemy stanów granicznych i przystosowania konstrukcji budowlanych przy obciążeniach statycznych i dynamicznych. Współpraca różnorodnych elementów zespolonych w konstrukcji (żelbetowych, stalowych oraz kompozytowych).
 • Nieliniowa stateczność konstrukcji płytowych, tarczowych i powłokowych.
 • Modelowanie zachowania materiałów i konstrukcji w stanie deformacji pokrytycznych w zakresie obciążeń monotonicznych i cyklicznych.
 • Wzmocnienie nośnych układów konstrukcyjnych przy uwzględnieniu efektów plastyczności i geometrycznej nieliniowości.
 • Probabilistyczna analiza niezawodności konstrukcji stalowych (ramowych, płytowych, powłokowych)  z wykorzystaniem hybrydowej metody Monte Carlo łączącej MES i SSN.
 • Ocena szkodliwości drgań obiektów budowlanych, drgań wywołanych parasejsmicznymi ruchami podłoża, wymuszeniami wyposażenia wywołującego drgania oraz wymuszeniami użytkowników obiektów (np. tłum kibiców na trybunach stadionu). Badania teoretyczne i doświadczalne propagacji drgań w elementach budynków, położonych niedaleko linii metra.
 • Kształtowanie konstrukcji o określonej ciągliwości.
 • Nośność wyboczeniowa stalowych konstrukcji powłokowych z uwzględnieniem analiz typu LBA, GNA, GMNA i GMNIA.
 • Numeryczne modelowanie stalowych silosów na zboże wykonanych z blach falistych i kształtowników zimnogiętych.
 • Optymalizacja konstrukcji stalowych silosów na zboże z dnem płaskim lub z lejem wysypowym oraz silosów z opróżnianiem bocznym.
 • Modelowanie numeryczne konstrukcji mostowych na potrzeby obciążeń próbnych oraz realizacja obciążeń próbnych mostów i wiaduktów różnego typu.
 • Oszacowanie nośności żeliwnych elementów konstrukcyjnych (słupów i belek) spotykanych w rewitalizowanych obiektach historycznych.
 • Badania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych pod kątem poszukiwania nowych, skuteczniejszych rozwiązań ścian działowych i stropów, rozwiązań spełniających coraz wyższe wymagania normowe.
 • Analiza wymiany ciepła w warstwach nawierzchni konstrukcji drogowych. Dostrajanie modeli numerycznych na podstawie badań doświadczalnych przy zastosowaniu różnych kryteriów identyfikacji.

 

Koła naukowe

Koło Naukowe Konstruktorów

 

TEMATYKA SEMINARIóW

Seminarium  zakładowe (aktualny plan seminarium) obejmuje tematycznie główne kierunki działalności naukowo - badawczej Zakładu.

Zebrania Zakładu Konstrukcji Budowlanych i seminaria odbywają się w środy o godz. 9.15 w sali 403 bud. A-8.

Serdecznie zapraszamy

strona uaktualniona: 01.11.2019, godz. 19:30

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha