Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: Uniwersytet Zielonogórski / Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska / Instytut Budownictwa /Zakład Geotechniki i Geodezji
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pracownicy

  imię i nazwisko stanowisko nr telefonu budynek A-8, ul. Szafrana 1 e-mail
l.p. (+48 68...) pokój godziny kontaktowe (GK) konsultacje (KO)
  1 prof. dr hab. inż. Józef GIL profesor 328-47-99 415    J.Gil@ib.uz.zgora.pl
  2 dr hab inż.
Maria MRÓWCZYŃSKA
adiunkt 328-26-36 414 wtorek 11-13, sobota 14-15 M.Mrowczynska@ib.uz.zgora.pl
  3 dr inż. Sławomir GIBOWSKI adiunkt 328-26-36 414 poniedziałek 9.15-10.45, sobota 15.45-16.30 S.Gibowski@ib.uz.zgora.pl
  4 dr Agnieszka GONTASZEWSKA adiunkt 328-24-27 410 niedziela 15-16  A.Gontaszewska@ib.uz.zgora.pl
  5 dr Andrzej KRAIŃSKI adiunkt 328-24-27 410 wtorek 9-11, niedziela 9-11  A.Krainski@ib.uz.zgora.pl
  6 dr inż. Waldemar SZAJNA
(kierownik zakładu)
adiunkt 328-47-99 415 infromacja o konsultacjach  W.Szajna@ib.uz.zgora.pl
  7 dr inż. Ewa WOJNICKA-JANOWSKA adiunkt 328-22-86 108 pon. 13.00-14.30, sob. 10.30-11.30, niedz. 13.00-13.30, 16.30-17.00  E.Wojnicka@ib.uz.zgora.pl
  8  dr inż. Jan WOJNICKI adiunkt 328-22-86 108 sobota 13.00-15.00  J.Wojnicki@ib.uz.zgora.pl
       
      Objaśnienia
     

Studia stacjonarne: pn - poniedziałek, wt - wtorek, śr - środa, cz - czwartek, pt - piątek
Studia niestacjonarne: sb - sobota, nd - niedziela,
P - tydzień parzysty, NP - nieparzysty, p. XX - nr pokoju jeśli inny niż pokój pracowniczy

GłóWNE KIERUNKI DZIAłALNOśCI NAUKOWO-BADAWCZEJ

  • numeryczne modelowanie interakcji budowli i podłoża,
  • modele konstytutywne gruntów i metody wyznaczania parametrów modeli w badaniach laboratoryjnych i polowych,
  • zastosowanie sztucznych sieci neuronowych, systemów neuronowo – rozmytych oraz algorytmów genetycznych do rozwiązywania wybranych zadań z geodezji inżynieryjnej,
  • zagęszczalność gruntów spoistych, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów organicznych,
  • budowa geologiczna Ziemi Lubuskiej oraz wpływ podziemnego górnictwa węgla brunatnego na deformacje powierzchni terenu.

Tradycją ośrodka zielonogórskiego są badania gruntów zaburzonych glacitektonicznie. Od 1974 roku organizowane jest w Zielonej Górze cykliczne Sympozjum Glacitektoniki. Inicjatorem tego sympozjum był prof. Jerzy Kotowski. Sympozjum poświęcone jest problemom geotechniki Środkowego Nadodrza, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień glacitektoniki. Konferencja ta organizowana jest wspólnie przez pracowników Zakładu Geotechniki i Geodezji oraz Zakładu Hydrologii i Geologii Stosowanej Instytutu Inżynierii Środowiska.

Usługi na rzecz Gospodarki Narodowej

W zakładzie wykonywane są opracowania w zakresie:

projektów i dokumentacji dotyczących badań geologiczno-inżynierskich, badań geotechnicznych oraz badań hydrogeologicznych, operatów wodnoprawnych, ekspertyz dotyczących odwodnienia, ekspertyz dotyczących posadowienia obiektów istniejących i projektowanych, wdrażania nowego systemu norm europejskich w zakresie geotechniki, ekspertyz dotyczących nasypów budowlanych (korpusy nasypów drogowych i kolejowych), ekspertyz dotyczących analizy stateczności skarp i ich zabezpieczenia przed osuwiskami, ekspertyz dotyczących pomiarów geodezyjnych, opracowania modeli rzeźby terenu, badania przemieszczeń i odkształceń budowli i konstrukcji inżynierskich oraz inne opracowania (dokumentacje, opinie, ekspertyzy, opinie biegłego sądowego) dla obszarów budownictwa lądowego.

 

GEOLOGIA NA BUDOWNICTWIE

 

strona uaktualniona: 17.04.2014, 18:50

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha