Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: Uniwersytet Zielonogórski / Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska / Instytut Budownictwa / Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pracownicy

  imię i nazwisko stanowisko nr telefonu budynek A-8, ul. Szafrana 1 e-mail
l.p. (+48 68...) pokój godziny kontaktowe (GK) konsultacje (KO)
  1 dr hab. inż. Abdrahman ALSABRY, prof. UZ
profesor 328-73-430 104 środa 11.01-13.00 pok. 025 A8, niedziela 11.00-13.00 pok. 025 A8 A.Alsabry@ib.uz.zgora.pl
  2 prof. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI prof. emeryt. 328-24-77 404 - T.Bilinski@wp.pl
  3 dr Marek DANKOWSKI st. wykł. 328-26-07 09 środa 11.00 - 13.00,
czwartek 11.00-13.00,
sobota 11.45-12.45
M.Dankowski@ib.uz.zgora.pl
  4 dr hab. inż. Wojciech ECKERT, prof. UZ
(Dyrektor Instytutu Budownictwa)
profesor 328-26-51 305 - W.Eckert@ib.uz.zgora.pl
  5 mgr inż. Janusz LASKOWSKI st. wykł. 328-73-43 402 poniedziałek 11.15-13.00 Januszlaskowski@o2.pl
  6 mgr inż. Bartosz MICHALAK asystent 328-73-43 402 poniedziałek 9.15-10.45,
sobota 14.40-16.10
b.michalak@ib.uz.zgora.pl
  7 dr inż. Grzegorz MISZTAL st. wykł. 328-73-39 405 poniedziałek 09.45-11.15,
sobota 14.45-16.15
G.Misztal@ib.uz.zgora.pl
  8 dr hab. inż. Beata NOWOGOŃSKA, prof. UZ profesor 328-22-90 406 poniedziałek 11.00-13.00, sobota 12.31-13.00 B.Nowogonska@ib.uz.zgora.pl
       
      Objaśnienia
     

Studia stacjonarne: pn - poniedziałek, wt - wtorek, śr - środa, cz - czwartek, pt - piątek
Studia niestacjonarne: sb - sobota, nd - niedziela,
P - tydzień parzysty, NP - nieparzysty, p. XX - nr pokoju jeśli inny niż pokój pracowniczy

 

GłóWNE KIERUNKI DZIAłALNOśCI NAUKOWO-BADAWCZEJ

Realizowane kierunki działalności naukowej: rewitalizacja obiektów i zespołów zabytkowych, konserwacja budynków, materiały budowlane, fizyka budowli, prognoza stanu technicznego budynków mieszkalnych.

Od 2005 roku pracownicy zakładu organizują konferencję Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych. Kolejna edycja jubileuszowej X Konferencji planowana jest na 2021 rok.

TEMATYKA BADAWCZA:

układ funkcjonalny terenów pofortyfikacyjnych na przykładzie miast Środkowego Nadodrza, dwory Środkowego Nadodrza, zmiany sztywności zarysowanych prętowych elementów żelbetowych pod wpływem działania długotrwałego obciążenia, fortyfikacje nowożytne Dorzecza Odry, ruda darniowa w konstrukcjach murowych dawnych budowli Środkowego Nadodrza, statyka i dynamika konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem zjawisk reologicznych, architektura regionalna Środkowego Nadodrza, zmiany właściwości użytkowych budynków mieszkalnych.

PLAN SEMINARIÓW:

1. "Kościoły drewniane woj. lubuskiego - ochrona, remonty, modernizacje" - dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ - listopad 2018
2. "Budownictwo pasywne" - dr hab. inż. Rahman Alsabry, prof. UZ - grudzień 2018
3. "Metoda prognozowania stanu technicznego budynku mieszkalnego" - dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ - styczeń 2019
4. "Błędy w budownictwie" - dr inż. Grzegorz Misztal - luty 2019
5. "Modernistyczny kościół p.w. Zbawiciela w Zielonej Górze" - mgr inż. Bartosz Michalak - marzec 2019
6. "Przejście dla pieszych pod nasypem kolejowym w Nowogrodzie Bobrzańskim" - mgr inż. Janusz Laskowski - kwiecień 2019

Seminaria zakładowe odbywają się w drugą środę miesiąca o godz. 9.15 w sali 105 A8.

strona uaktualniona: 17.10.2018, godz. 10:00

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha