Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: Uniwersytet Zielonogórski / Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska / Instytut Budownictwa / Zakład Budownictwa Ogólnego
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pracownicy

  imię i nazwisko stanowisko nr telefonu budynek A-8, ul. Szafrana 1 e-mail
l.p. (+48 68...) pokój godziny kontaktowe (GK) konsultacje (KO)
  1 dr hab. inż. Abdrahman ALSABRY, prof. UZ
profesor 328-73-430 104 wtorek 14.00 - 16.00 A.Alsabry@ib.uz.zgora.pl
  2 prof. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI profesor 328-24-77 404 środa 13.00 - 14.00 T.Bilinski@wp.pl
  3 dr Marek DANKOWSKI st. wykł. 328-26-07 09 środa 11.15 - 13.15,
czwartek 11.15 - 13.15
M.Dankowski@ib.uz.zgora.pl
  4 dr hab. inż. Wojciech ECKERT, prof. UZ
(Dyrektor Instytutu Budownictwa)
profesor 328-26-51 305 poniedziałek 11.00 - 13.00 W.Eckert@ib.uz.zgora.pl
  5 mgr inż. Janusz LASKOWSKI st. wykł. 328-73-43 402 poniedziałek 11.00 - 13.00,
sobota 12.45 - 13.30,
niedziela 14.30 - 15.15
Januszlaskowski@o2.pl
  6 mgr inż. Bartosz MICHALAK asystent 328-73-43 402 czwartek 11.15 - 12.45,
sobota (zjazd) 15.00 - 16.00
b.michalak@ib.uz.zgora.pl
  7 dr inż. Grzegorz MISZTAL st. wykł. 328-73-39 405 poniedziałek 14.00 - 15.00,
środa 11.00 - 12.00
G.Misztal@ib.uz.zgora.pl
  8 dr inż. Beata NOWOGOŃSKA
(kierownik zakładu)
adiunkt 328-22-90 406 wtorek 13.00 - 15.00 B.Nowogonska@ib.uz.zgora.pl
  9 dr hab. inż. Bohdan STAWISKI, prof. UZ
profesor 328-73-39 405 poniedziałek 08.30 - 09.10, 16.00 - 17.30
niedziela (zjazd) 16.00 - 17.30
B.Stawiski@ib.uz.zgora.pl
       
      Objaśnienia
     

Studia stacjonarne: pn - poniedziałek, wt - wtorek, śr - środa, cz - czwartek, pt - piątek
Studia niestacjonarne: sb - sobota, nd - niedziela,
P - tydzień parzysty, NP - nieparzysty, p. XX - nr pokoju jeśli inny niż pokój pracowniczy

 

GłóWNE KIERUNKI DZIAłALNOśCI NAUKOWO-BADAWCZEJ

Realizowane kierunki działalności naukowej: rewitalizacja obiektów i zespołów zabytkowych, konserwacja budynków, materiały budowlane, fizyka budowli, prognoza stanu technicznego budynków mieszkalnych.

Od 2005 roku pracownicy zakładu organizują konferencję Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych. Do 2009 roku konferencja odbywała się rokrocznie a od tej daty w cyklu dwuletnim. Kolejna edycja konferencji planowana jest na 2018 rok.

TEMATYKA BADAWCZA:

układ funkcjonalny terenów pofortyfikacyjnych na przykładzie miast Środkowego Nadodrza, dwory Środkowego Nadodrza, zmiany sztywności zarysowanych prętowych elementów żelbetowych pod wpływem działania długotrwałego obciążenia, fortyfikacje nowożytne Dorzecza Odry, ruda darniowa w konstrukcjach murowych dawnych budowli Środkowego Nadodrza, statyka i dynamika konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem zjawisk reologicznych, architektura regionalna Środkowego Nadodrza, zmiany właściwości użytkowych budynków mieszkalnych.

PLAN SEMINARIÓW:

1. Park Mużakowski - dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ - styczeń 2017
2. Budownictwo pasywne - dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ - luty 2017
3. Badania gradientów wytrzymałości betonu w płytach - dr hab. inż. Bohdan Stawiski, prof. UZ - marzec 2017
4. Bloczki z żużla odlewniczego w budownictwie dawnym na Ziemi Lubuskiej - dr Marek Dankowski - marzec 2017
5. Diagnoza w procesie starzenia budynków mieszkalnych - dr inż. Beata Nowogońska - kwiecień 2017
6. Błędy w budownictwie - dr inż. Grzegorz Misztal - kwiecień 2017
7. Modernistyczny kościół p.w. Zbawiciela w Zielonej Górze - mgr inż. Bartosz Michalak - maj 2017
8. Przejście dla pieszych pod nasypem kolejowym w Nowogrodzie Bobrzańskim - mgr inż. Janusz Laskowski- maj 2017

strona uaktualniona: 10.01.2017, godz. 15:00

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha