Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: Uniwersytet Zielonogórski / Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska / Instytut Budownictwa / Zakład Dróg i Mostów
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pracownicy

  imię i nazwisko stanowisko nr telefonu budynek A-8, ul. Szafrana 1 e-mail
l.p. (+48 68...) pokój godziny kontaktowe (GK) konsultacje (KO)
  1 mgr. inż. Włodzimierz DYSZAK st. wykł. 328-22-99 14 - W.Dyszak@ib.uz.zgora.pl
  2 dr inż. Artur JUSZCZYK adiunkt 328-47-84 16 środa 19.01-20.30, sobota 19.31-21.00 a.juszczyk@ib.uz.zgora.pl
  3 dr inż. Anna STASZCZUK adiunkt 328-47-84 16 wtorek 9.15-10.00, wtorek 12.50-13.35 A.Staszczuk@ib.uz.zgora.pl
  4 dr hab. inż. Janusz SZELKA, prof. UZ profesor 329-47-40 26 poniedziałek 14.45-15.45, niedziela 13.00-14.30 j.szelka@ib.uz.zgora.pl
  5 dr inż. Józef WŁOSEK adiunkt 328-22-99 14 wtorek 16.00-17.00, niedziela 13.30-14.30 jwlosek@poczta.onet.pl
  6 dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI,
prof. UZ (kierownik zakładu)
profesor 328-22-56 26 wtorek 13.30-15.00, niedziela 19.31-20.30 awysokowski@infra-kom.eu
               
      Objaśnienia
     

Studia stacjonarne: pn - poniedziałek, wt - wtorek, śr - środa, cz - czwartek, pt - piątek
Studia niestacjonarne: sb - sobota, nd - niedziela,
P - tydzień parzysty, NP - nieparzysty, p. XX - nr pokoju jeśli inny niż pokój pracowniczy

GłóWNE KIERUNKI DZIAłALNOśCI NAUKOWO-BADAWCZEJ

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej Zakładu Dróg i Mostów obejmują zagadnienia drogowo-mostowe, w tym szczególną uwagę ze względu na nowoczesność problematyki poświęca się następującym tematom:

¨ materiały i technologie XXI w. stosowane w budownictwie drogowo-mostowym, w tym nowe typy nawierzchni obejmujące
   ekologiczne i trwałe nawierzchnie modyfikowane gumą, asfalt twardolany,
¨ problematyka projektowania, budowy i utrzymania przejść dla zwierząt,
¨ odwodnienia dróg i mostów z uwzględnieniem trwałości i efektywności rozwiązań,
¨ zagadnienia ekologiczne z zastosowaniem metody oceny oddziaływania na środowisko w cyklu życia – Life Cycle Assessment (LCA),
¨ nowoczesne metody projektowania z uwzględnieniem nowo wprowadzanych w kraju norm europejskich – eurokodów,
¨ konstrukcje gruntowo-powłokowe,
¨ mosty objazdowe stosowane w warunkach kryzysowych,
¨ nowoczesne metody organizacji budowy dróg i mostów.
¨ zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Koła naukowe

Naukowe Koło Mostowe

TEMATYKA SEMINARIÓW

Seminaria zakładowe (aktualny plan seminarium) odbywają się w podanych terminach w sali 24 A-8.

Serdecznie zapraszamy!

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha