Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Studia III stopnia

Dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Szkoły są nowymi instytucjami powołanymi do życia w wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Technicznych UZ:

  • astronomia
  • automatyka, elektronika i elektrotechnika
  • informatyka techniczna i telekomunikacja
  • inżynieria lądowa i transport
  • inżynieria mechaniczna
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  • matematyka
  • nauki biologiczne
  • nauki fizyczne

Wszelkie informacje dotyczące kształcenia oraz szczegółowych zasad rekrutacji zamieszczone są na stronie:
SZKOŁY DOKTORSKIE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO