Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych

Sylwetka absolwenta

Absolwent oprócz wykształcenia ogólnobudowlanego będzie również przygotowany do prowadzenia prac remontowych, adaptacyjnych, renowacyjnych i modernizacyjnych (pojedynczych obiektów budowlanych, zespołów budynków oraz obszarów zabudowanych) dostosowując je do współczesnych wymagań cywilizacyjnych. Absolwent tej specjalności będzie również przygotowany do projektowania nowych obiektów w zakresie ogólnobudowlanym oraz projektowania remontów, adaptacji i modernizacji obiektów istniejących (również obiektów zabytkowych). Znajomość dawnych i nowych technologii, materiałów budowlanych i konstrukcji oraz aspektów organizacyjnych i społecznych daje absolwentowi interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe (również umiejętności w wykonywaniu opracowań stanów technicznych poszczególnych elementów budowlanych oraz całych budowli). Absolwenci po ukończeniu tej specjalności będą mogli przede wszystkim realizować powszechne programy uzdrowienia zasobów budowlanych lub prowadzić indywidualne zadania remontowe. Mogą pracować w służbach inwestorskich, konserwatorskich, pracowniach projektowych lub bezpośrednio na placu budowy.

Sylabus specjalności renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych