Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Sylwetka absolwenta

Absolwent tej specjalności uzyskuje wiedzę w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji metalowych, betonowych oraz żelbetowych i drewnianych, będących ustrojami nośnymi budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych, sportowych i innych obiektów inżynierskich takich jak: kominy, zbiorniki, estakady itp. Absolwenci tej specjalności posiadają niezbędną wiedzę z zakresu: teorii konstrukcji, komputerowego wspomagania projektowania, technologii napraw i wzmocnień obiektów budowlanych, organizacji i zarządzania procesami budowlanymi. Są przygotowani do pracy w biurach projektowych, wykonawstwie budowlanym, mogą też pełnić funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją budowlaną.

Sylabus specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie