Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Praca dyplomowa

Podstawami w zakresie przygotowania i przeprowadzenia obrony pracy dyplomowej są Regulamin Studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego (link) oraz uszczegóławiające poszczególne zapisy Uchwały Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Uwaga: Prace inżynierskie pobierają studenci studiów dziennych i zaocznych na VI semestrze studiów.

Prace magisterskie pobierają studenci na I semestrze studiów.

Realizacja pracy dyplomowej

Po wybraniu tematu pracy, a tym samym jej promotora, student pobiera „Deklarację przyjęcia tematu pracy dyplomowej” (link). Następnie zgłasza się z nią do promotora, celem uzyskania jego pisemnej akceptacji, po czym wypełnioną deklarację zwraca do sekretariatu instytutu w terminie do 30 marca danego roku akademickiego.

W sekretariacie instytutu, po przyjęciu deklaracji i zarejestrowaniu tematu pracy dyplomowej, studentowi wydawana jest „Karta pracy dyplomowej” (link), z którą udaje się ponownie do promotora, w celu omówienia zakresu pracy oraz wypełnienia przedmiotowej karty. Student zwraca wypełnioną kartę do sekretariatu instytutu (lub do dziekanatu) w terminie do 30 kwietnia danego roku akademickiego, zachowując sobie kopię ułatwiającą mu właściwą realizację pracy.

Pytania na egzamin dyplomowy

Dokumenty

Wszystkie dokumenty potrzebne w czasie realizacji pracy dyplomowej dostępne są na stronie wydziału:

Prace dyplomowe

Tematy prac dyplomowych

 • Rok akademicki 2020-2021
  • na studiach inżynierskich (PDF) stan 23.11.2020
  • na studiach magisterskich, specjalność Drogi i Mosty (PDF) stan 23.11.2020
  • na studiach magisterskich, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (PDF) stan 23.11.2020
  • na studiach magisterskich, specjalność Technologia i Organizacja Budownictwa (PDF) stan 23.11.2020
 • Rok akademicki 2019-2020
  • na studiach inżynierskich (PDF) stan 17.07.2019
  • na studiach magisterskich, specjalność Drogi i Mosty (PDF) stan 17.07.2019
  • na studiach magisterskich, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (PDF) stan 17.07.2019
  • na studiach magisterskich, specjalność Technologia i Organizacja Budownictwa (PDF) stan 17.07.2019
  • na studiach inżynierskich i magisterskich, propozycje firmy ZIEL-BRUK (PDF) stan 17.07.2019
  • na studiach inżynierskich i magisterskich, tematy dodatkowe (PDF) stan 17.07.2019
 • Rok akademicki 2018-2019
  • na studiach inżynierskich (PDF) stan 04.04.2019
  • na studiach magisterskich, specjalność Drogi i Mosty (PDF) stan 04.04.2019
  • na studiach magisterskich, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (PDF) stan 04.04.2019
  • na studiach magisterskich, specjalność Technologia i Organizacja Budownictwa (PDF) stan 04.04.2019
  • proponowane przez firmę ZIELBRUK (PDF) stan 04.04.2019
 • Rok akademicki 2017-2018
  • na studiach inżynierskich (PDF) stan 01.06.2018
  • na studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych, wszystkie specjalności (PDF) stan 10.07.2018