Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Koła naukowe

Studenci Instytutu Budownictwa mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w następujących kołach naukowych:

 • Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego UZ;
  opiekun naukowy: dr hab. inż.  Beata Nowogońska, prof. UZ
 • Koło Naukowe Efektywność Energetyczna w Budownictwie „EFEKTYWNI”;
  opiekun naukowy: dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ
 • Koło Naukowe Konstruktorów: Eksperymentalna i Numeryczna Analiza Konstrukcji Inżynierskich;
  opiekun naukowy: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
 • Koło Naukowe Mechaniki Komputerowej;
  opiekun naukowy: dr inż. Arkadiusz Denisiewicz
 • Koło Naukowe Młodych Inżynierów PZiTB;
  opiekun naukowy: mgr inż. Anna Kucharczyk
 • Naukowe Koło Mostowe;
  opiekun naukowy: dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ
 • Studenckie Naukowe Koło Architektury i Konserwacji Zabytków;
  opiekun naukowy: dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
 • Wydziałowe Koło Naukowe Skamieniali;
  opiekun naukowy: dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ

Szczegółowy wykaz kół naukowych i organizacji studenckich zarejestrowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim znajduje się na stronie Działu Spraw Studenckich UZ oraz na stronie Parlamentu Studenckiego UZ.