Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: UZ / WILiŚ / Instytut Budownictwa / Studia / Kierunki Kształcenia / Technologia i organizacja budownictwa
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylwetka absolwenta specjalności Technologia i organizacja budownictwa
Absolwent łączy przygotowanie inżynierskie z dziedziny budownictwa z przygotowaniem z zakresu organizacji i zarządzania oraz prawa, finansów, wyceny obiektów budowlanych, komputerowego wspomagania analizy technologiczno-organizacyjnej realizacji procesów budowlanych, kosztorysowania itp. Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę merytoryczną z zakresu ergonomii budowlanej, mechanizacji budownictwa oraz podstawy wiedzy ekonomicznej, menedżerskiej i ekonomiki procesów budowlanych. W ramach elastycznego systemu studiów możliwe jest uzyskanie wiedzy z zakresu systemów zarządzania, kontrolingu technicznego, zarządzania kosztami, doradztwa technicznego, zarządzania inwestycjami itp. Absolwenci charakteryzują się umiejętnościami w zakresie organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, projektowania i wdrażania nowoczesnych technologii i innowacji organizacyjnych i modernizacyjnych.
Absolwent uzyskuje zatem kwalifikacje nowoczesnego menedżera w budownictwie i jest przygotowany do kierowania wszelką działalnością produkcyjną, usługową i handlową w branży budowlanej. Dzięki takim umiejętnościom jak formułowanie ofert, prowadzenie negocjacji, zawieranie kontraktów, będzie mógł być również zatrudniony w zarządach i radach nadzorczych spółek i holdingów budowlanych.
Ze względu na odpowiednie wykształcenie ogólnobudowlane absolwent tej specjalności będzie mógł być również zatrudniony na stanowiskach przynależnych inżynierowi budowlanemu architektury oraz projektowania prostych konstrukcji budowlanych. Przygotowany jest również do wytwarzania wyrobów budowlanych i konstrukcyjnych elementów budowlanych. Absolwent posiada współczesną wiedzę z budownictwa oraz umiejętności do pełnienia funkcji technicznych w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi, do wykonywania nadzoru autorskiego, inwestorskiego i budowlanego.

 

 

 

 

 

strona uaktualniona: 11.06.2013, godz. 10:55

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha