Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: UZ / WILiŚ / Instytut Budownictwa / Studia / Kierunki Kształcenia / Efektywność Energetyczna w Budownictwie
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylwetka absolwenta specjalności Efektywność Energetyczna w Budownictwie
(studia trwają 4 semestry - nabór planowany jest na rok akademicki 2013/2014)

Absolwent, oprócz wykształcenia ogólnobudowlanego, będzie również posiadał szczegółową wiedzę z zakresu fizyki budowli. Będzie gruntownie przygotowany do wykonywania audytów energetycznych i projektowania charakterystyki energetycznej budynków. Absolwent będzie posiadał niezbędną wiedzę z zakresu: Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji, oraz wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Również potrafił będzie wykorzystaćnowoczesne technologie budowlane w procesie Poprawy Jakości Energetycznej Budynków jak również w zakresie Budownictwa Energooszczędnego i Zero-emisyjnego. Posiadał będzie niezbędną wiedzę do Zarządzania Energią w Budynkach, jak i z zakresu Idei Zrównoważonego Rozwoju i Wzajemnego Oddziaływania Środowiska Naturalnego i Obiektu Budowlanego, Przepisów Prawa o Efektywności Energetycznej w Budownictwie, w Przedsiębiorstwie i w Przemyśle. Absolwenci tej specjalności będą mogli przede wszystkim realizować audyty efektywności energetycznej w budownictwie w zakresie: audytów źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych, oświetlenia i budynków. Mogą pracować w służbach inwestorskich, pracowniach projektowych, administracji.

 

 

 

 

 

strona uaktualniona: 11.06.2013, godz. 10:55

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha