Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: Uniwersytet Zielonogórski / Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska / Instytut Budownictwa / Studia / Kierunki Kształcenia
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kierunki kształcenia

Kształcenie na kierunku Budownictwo odbywa się w formie studiów trójstopniowych: inżynierskich, magisterskich i doktoranckich. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inż. budownictwa i mgr inż. budownictwa oraz mają możliwość zrobienia doktoratu. Nasi studenci korzystają z wygodnych sal dydaktycznych, laboratoriów komputerowych oraz laboratoriów doświadczalnych, bardzo dobrze wyposażonych w nowoczesne urządzenia i programy komputerowe.

 

Studia 1 stopnia (inżynierskie)

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów:

Sylwetka inżyniera budownictwa
Inżynier, absolwent studiów inżynierskich na kierunku budownictwo, jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie realizacji obiektów budowlanych, tj. budynków wraz z instalacjami
i urządzeniami technicznymi, budowli inżynierskich i obiektów małej architektury oraz projektowania prostych konstrukcji budowlanych ze wspomaganiem technik komputerowych. Absolwent posiada współczesną wiedzę z dziedziny budownictwa oraz umiejętności do pełnienia funkcji technicznych w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi, do wykonywania nadzoru autorskiego, inwestorskiego i budowlanego. Program dydaktyczny obejmuje przedmioty ogólne oraz techniczne. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń audytoryjnych i projektowych. Uzupełnienie programu dydaktycznego stanowi praktyka budowlana i kierunkowa.

 

Studia 2 stopnia (magisterskie)

Studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają 3 semestry.

Ogólna sylwetka magistra inżyniera budownictwa
Magister inżynier, absolwent kierunku budownictwo jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych oraz realizacji obiektów budowlanych, tj. budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli inżynierskich i obiektów małej architektury. Absolwent posiada współczesną wiedzę oraz umiejętności do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wykonywania i sprawdzania projektów budowlanych, kierowania budową, wytwarzania wyrobów budowlanych, elementów konstrukcyjnych, oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego i budowlanego. Program dydaktyczny obejmuje przedmioty ogólne i teoretyczne oraz techniczne, w tym nadające profil każdej specjalności. Student odbywa praktykę dyplomową.

W trybie stacjonarnym nabór na studia II stopnia (magisterskie) prowadzony jest na kierunek budownictwo. Studia trwają 3 semestry i odbywają się w ramach 5 specjalności: W trybie stacjonarnym nabór na studia II stopnia (magisterskie) prowadzony jest na kierunek budownictwo. Studia trwają 3 semestry i odbywają się w ramach 3 specjalności:

 

 

Studia 3 stopnia (doktoranckie)

Studia doktoranckie - informacja

 

strona uaktualniona: 11.06.2013, godz. 10:55

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha