Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja:Uniwersytet Zielonogórski / Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska / Instytut Budownictwa
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EU logo


Informacje o projekcie

  • Tytuł projektu - Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami - program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Zielonogórski na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.03.05.00-00-Z014/18-00 z dnia 24 czerwca 2019 r. podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
  • Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia
  • Okres realizacji projektu: 01 września 2019 roku - 31 stycznia 2023 roku.
  • Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityki równych szans - oznacza to, że mogą brać w nim udział studenci/studentki oraz pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego bez względu na wiek, płeć, stopień niepełnosprawności..
  • Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Dokumenty

UWAGA!

W związku z licznymi utrudnieniami wynikającymi z zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 załączone wyżej dokumenty można przesyłać tylko w wersji elektronicznej wypełnione komputerowo. Za podpisany uznaje się dokument z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem e-mail. Nie potrzeba drukować, ręcznie podpisywać i skanować dokumentów.

Wszelkich informacji o projekcie udziela dr hab. inż Abdrahman Alsabry, prof. UZ. Prosimy o kontakt mailowy a.alsabry@wp.pl lub telefoniczny 664 783 201.strona uaktualniona: 15.04.2020, godz. 14:00

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha