Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja:Uniwersytet Zielonogórski / Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska / Instytut Budownictwa
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkich studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszamy do udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym:

Program podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami pracodawców

Projekt skierowany jest do studentów studiów magisterskich oraz inżynierskich począwszy od szóstego semestru. W ramach projektu planowane są następujące bezpłatne kursy:

 • Budownictwo energooszczędne - 64 h
 • Kurs przygotowawczy do uzyskania uprawnień budowlanych - 64 h
 • Kosztorysowanie w budownictwie - 48 h
 • AutoCAD Structural Detailing: moduły Stal + Żelbet - 64 h
 • Projektowanie dwuwymiarowe CAD 2D: poziom średniozaawansowany - 30 h
 • Projektowanie dwuwymiarowe CAD 2D: poziom zaawansowany (C) - 60 h
 • Projektowanie przestrzenne CAD 3D: poziom średniozaawansowany - 30 h
 • Projektowanie przestrzenne CAD 3D: poziom zaawansowany (C) - 60 h
 • Autodesk Revit Architecture - 32 h
 • Autodesk Robot Structural Analysis - konstrukcje żelbetonowe wg EUROKODU - 32 h
 • Autodesk Advance Steel w środowisku AUTOCAD - 32 h
 • Systemy fotowoltaiczne - 32 h
 • Pompy ciepła - 32 h

Każdy uczestnik może wybrać 2 kursy z powyższej listy.

Oprócz kursów zawodowych w projekcie przewiduje się warsztaty we współpracy z pracodawcami oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach.

Wszystkich studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego prosimy o jak najszybsze pobranie poniższych dokumentów (format PDF), wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie do Sekretariatu Instytutu Budownictwa - bud. A-8, pokój 417, mgr inż. Urszula GÓRAL. Ostateczny termin składania dokumentów 31.03.2017.

Prosimy także o zapoznanie się z Regulaminem projektu

Wszelkich informacji o projekcie udziela Kierownik Merytoryczny dr hab. inż Abdrahman Alsabry, prof. UZ. Prosimy o kontakt mailowy a.alsabry@wp.pl lub telefoniczny 664 783 201.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w formie warsztatów z zakresu Budownictwa energooszczędnego dla uczestników projektu pn. "Program podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami pracodawców"

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w formie warsztatów z zakresu Systemów fotowoltaicznych dla uczestników projektu pn. "Program podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami pracodawców"

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w formie warsztatów z zakresu Pomp ciepła dla uczestników projektu pn. "Program podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami pracodawców"

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w formie warsztatów z zakresu Uprawnień budowlanych dla uczestników projektu pn. "Program podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami pracodawców"

strona uaktualniona: 04.07.2017, godz. 07:45

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha