Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja:Uniwersytet Zielonogórski / Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska / Instytut Budownictwa
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EU logo


Informacje o projekcie

 • Tytuł projektu - Program podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami pracodawców
 • Program operacyjny - Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
 • Numer i nazwa - Oś priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym
 • Numer umowy - POWR.03.01.00-00.00-K394/16-00
 • Okres realizacji projektu - od: 01.01.2017 r. do: 31.06.2019 r.
 • Beneficjent - Uniwersytet Zielonogórski

Uczestnicy projektu

Studenci dwóch ostatnich semestrów I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (do maksymalnie czterech ostatnich) i studenci II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Cel projektu

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez nabycie certyfikowanych dodatkowych kompetencji zawodowych studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Podnoszenie kompetencji studentów realizowane będzie w projekcie poprzez:

 • certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje z branży budowlanej,
 • certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania dodatkowych kwalifikacji,
 • wizyty studyjne u pracodawców.

Wartość projektu i poziom dofinansowania

Wartość projektu wynosi 1 222 560,00 PLN i obejmuje:

 • ze środków europejskich - 1 030 373,57 PLN, co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • ze środków dotacji celowej - 155 509,63 PLN,
 • wkład własny - 36 676,80 PLN.

Wszystkich studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszamy do udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym:

Program podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami pracodawców

Projekt skierowany jest do studentów studiów magisterskich oraz inżynierskich począwszy od szóstego semestru. W ramach projektu planowane są następujące bezpłatne kursy:

 • Budownictwo energooszczędne - 64 h
 • Kurs przygotowawczy do uzyskania uprawnień budowlanych - 64 h
 • Kosztorysowanie w budownictwie - 48 h
 • AutoCAD Structural Detailing: moduły Stal + Żelbet - 64 h
 • Projektowanie dwuwymiarowe CAD 2D: poziom średniozaawansowany - 30 h
 • Projektowanie dwuwymiarowe CAD 2D: poziom zaawansowany (C) - 60 h
 • Projektowanie przestrzenne CAD 3D: poziom średniozaawansowany - 30 h
 • Projektowanie przestrzenne CAD 3D: poziom zaawansowany (C) - 60 h
 • Autodesk Revit Architecture - 32 h
 • Autodesk Robot Structural Analysis - konstrukcje żelbetonowe wg EUROKODU - 32 h
 • Autodesk Advance Steel w środowisku AUTOCAD - 32 h
 • Systemy fotowoltaiczne - 32 h
 • Pompy ciepła - 32 h

Każdy uczestnik może wybrać 2 kursy z powyższej listy.

Oprócz kursów zawodowych w projekcie przewiduje się warsztaty we współpracy z pracodawcami oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach.

Wszystkich studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego prosimy o jak najszybsze pobranie poniższych dokumentów (format PDF), wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie do Sekretariatu Instytutu Budownictwa - bud. A-8, pokój 417, mgr inż. Urszula GÓRAL. Ostateczny termin składania dokumentów 31.03.2017.

Prosimy także o zapoznanie się z Regulaminem projektu

Wszelkich informacji o projekcie udziela Kierownik Merytoryczny dr hab. inż Abdrahman Alsabry, prof. UZ. Prosimy o kontakt mailowy a.alsabry@wp.pl lub telefoniczny 664 783 201.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w formie warsztatów z zakresu Budownictwa energooszczędnego dla uczestników projektu pn. "Program podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami pracodawców"

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w formie warsztatów z zakresu Systemów fotowoltaicznych dla uczestników projektu pn. "Program podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami pracodawców"

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w formie warsztatów z zakresu Pomp ciepła dla uczestników projektu pn. "Program podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami pracodawców"

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w formie warsztatów z zakresu Uprawnień budowlanych dla uczestników projektu pn. "Program podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami pracodawców"

strona uaktualniona: 04.07.2017, godz. 07:45

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha