Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: UZ / Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska / Instytut Budownictwa / Studia / Prace dyplomowe
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

prace dyplomowe

Uwaga:
Prace inżynierskie pobierają studenci studiów dziennych i zaocznych na VI semestrze studiów.
Prace magisterskie pobierają studenci na I semestrze studiów.

Realizacja pracy dyplomowej

Po wybraniu tematu pracy, a tym samym jej promotora, student pobiera „Deklarację przyjęcia tematu pracy dyplomowej” (zał. 1). Następnie zgłasza się z nią do promotora, celem uzyskania jego pisemnej akceptacji, po czym wypełnioną deklarację zwraca do sekretariatu instytutu w terminie do 30 marca danego roku akademickiego.
W sekretariacie instytutu, po przyjęciu deklaracji i zarejestrowaniu tematu pracy dyplomowej, studentowi wydawana jest „Karta pracy dyplomowej” (zał. 2), z którą udaje się ponownie do promotora, w celu omówienia zakresu pracy oraz wypełnienia przedmiotowej karty. Student zwraca wypełnioną kartę do sekretariatu instytutu (lub do dziekanatu) w terminie do 30 kwietnia danego roku akademickiego, zachowując sobie kopię ułatwiającą mu właściwą realizację pracy.

Pytania na egzamin dyplomowy

studia I stopnia, kierunek: budownictwo - PDF

studia II stopnia, kierunek: budownictwo - PDF

 

Tematy prac dyplomowych

 

Rok akademicki 2019-2020

na studiach inżynierskich (PDF) stan 17.07.2019

na studiach magisterskich, specjalność Drogi i Mosty (PDF) stan 17.07.2019

na studiach magisterskich, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (PDF) stan 17.07.2019

na studiach magisterskich, specjalność Technologia i Organizacja Budownictwa (PDF) stan 17.07.2019

na studiach inżynierskich i magisterskich, propozycje firmy ZIEL-BRUK (PDF) stan 17.07.2019

na studiach inżynierskich i magisterskich, tematy dodatkowe (PDF) stan 17.07.2019


Rok akademicki 2018-2019

na studiach inżynierskich (PDF) stan 04.04.2019

na studiach magisterskich, specjalność Drogi i Mosty (PDF) stan 04.04.2019

na studiach magisterskich, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (PDF) stan 04.04.2019

na studiach magisterskich, specjalność Technologia i Organizacja Budownictwa (PDF) stan 04.04.2019

proponowane przez firmę ZIELBRUK (PDF) stan 04.04.2019


Rok akademicki 2017-2018

na studiach inżynierskich (PDF) stan 01.06.2018

na studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych, wszystkie specjalności (PDF) stan 10.07.2018


strona uaktualniona: 17.07.2019, godz. 14:00

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha