Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: UZ / Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska / Instytut Budownictwa / Studia / Prace dyplomowe
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

prace dyplomowe

Uwaga:
Prace inżynierskie pobierają studenci studiów dziennych i zaocznych na VI semestrze studiów.
Prace magisterskie pobierają studenci na I semestrze studiów.

Realizacja pracy dyplomowej

Po wybraniu tematu pracy, a tym samym jej promotora, student pobiera „Deklarację przyjęcia tematu pracy dyplomowej” (zał. 1). Następnie zgłasza się z nią do promotora, celem uzyskania jego pisemnej akceptacji, po czym wypełnioną deklarację zwraca do sekretariatu instytutu w terminie do 30 marca danego roku akademickiego.
W sekretariacie instytutu, po przyjęciu deklaracji i zarejestrowaniu tematu pracy dyplomowej, studentowi wydawana jest „Karta pracy dyplomowej” (zał. 2), z którą udaje się ponownie do promotora, w celu omówienia zakresu pracy oraz wypełnienia przedmiotowej karty. Student zwraca wypełnioną kartę do sekretariatu instytutu (lub do dziekanatu) w terminie do 30 kwietnia danego roku akademickiego, zachowując sobie kopię ułatwiającą mu właściwą realizację pracy.

Pytania na egzamin dyplomowy

studia I stopnia, kierunek: budownictwo - PDF

studia II stopnia, kierunek: budownictwo - PDF

 

Tematy prac dyplomowych

 

Rok akademicki 2017-2018

na studiach inżynierskich (PDF) stan 03.11.2017

na studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych, wszystkie specjalności (PDF) stan 03.11.2017


Rok akademicki 2016-2017

na studiach inżynierskich (PDF) stan 20.05.2017

na studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych, wszystkie specjalności (PDF) stan 20.05.2017


Rok akademicki 2015-2016

na studiach inżynierskich (PDF) stan 09.05.2016

na studiach magisterskich stacjonarnych, kierunek budownictwo DiM(PDF) stan 09.05.2016

na studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunek budownictwo KBI(PDF) stan 09.05.2016

na studiach magisterskich stacjonarnych, kierunek budownictwo RBIMOZ(PDF) stan 09.05.2016

na studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunek budownictwo TiOB(PDF) stan 09.05.2016


Rok akademicki 2014-2015

na studiach inżynierskich, kierunek budownictwo (PDF) stan 27.09.2015

na studiach magisterskich stacjonarnych, kierunek budownictwo KBI (PDF) stan 27.09.2015

na studiach magisterskich stacjonarnych, kierunek budownictwo EEB (PDF) stan 27.09.2015

na studiach magisterskich stacjonarnych, kierunek budownictwo RBMiOZ (PDF) stan 27.09.2015

na studiach magisterskich niestacjonarnych, kierunek budownictwo KBI (PDF) stan 27.09.2015

na studiach magisterskich niestacjonarnych, kierunek budownictwo TiOB (PDF) stan 27.09.2015


Rok akademicki 2013-2014

Tematy prac dyplomowych na studiach inżynierskich, kierunek budownictwo (PDF) stan: 24.07.2014

Tematy prac dyplomowych na studiach magisterskich, kierunek budownictwo (PDF) stan: 24.07.2014


Rok akademicki 2012-2013

Tematy prac dyplomowych na studiach inżynierskich, kierunek budownictwo (PDF) stan: 23.10.2013

Tematy prac dyplomowych na studiach magisterskich, kierunek budownictwo (PDF) stan: 23.10.2013


Rok akademicki 2011-2012

Tematy prac dyplomowych na studiach inżynierskich, kierunek budownictwo (PDF) stan: 17.07.2012

Tematy prac dyplomowych na studiach magisterskich, kierunek budownictwo (PDF) stan: 4.02.2013


Rok akademicki 2010-2011

Tematy prac dyplomowych na studiach inżynierskich, kierunek budownictwo (MS Word) stan: 25.02.2011

Tematy prac dyplomowych na studiach magisterskich, kierunek budownictwo (MS Word) stan: 17.05.2011


strona uaktualniona: 03.11.2017, godz. 15:00

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha