Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Zakład Mechaniki Budowli

dr inż. Arkadiusz DENISIEWICZ
stanowisko: adiunkt
tel. +48 68 328 47 88
pok. 303
e-mail: A.Denisiewicz@ib.uz.zgora.pl

dr inż. Krzysztof KULA
stanowisko: adiunkt
tel. +48 68 328 47 88
pok. 303
e-mail: K.Kula@ib.uz.zgora.pl

mgr inż. Paulina Lechocka
stanowisko: asystent
tel. +48 68 328 26 36
pok. 414
urlop
e-mail: paulina1988@wp.pl

dr hab. inż. Volodymyr SAKHAROV, prof. UZ
Kierownik Zakładu

stanowisko: profesor
tel. +48 68 328 24 77
pok. 404
e-mail: V.Sakharov@ib.uz.zgora.pl

dr inż. Tomasz SOCHA
stanowisko: adiunkt
tel. +48 68 328 47 88
pok. 303
e-mail: T.Socha@ib.uz.zgora.pl

dr inż. Krystyna URBAŃSKA
stanowisko: adiunkt
tel. +48 68 328 47 94
pok. 311
e-mail: K.Urbanska@ib.uz.zgora.pl

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej

Mechanika włóknokompozytów, konstrukcji zespolonych i murowych: analiza i badania doświadczalne interakcji w konstrukcjach niejednorodnych

Modelowanie wieloskalowe materiałów i konstrukcji

Metody numeryczne i ich wykorzystanie w mechanice

Dorobek Nauki Polskiej w Zakresie Konstrukcji Zespolonych

Koła naukowe

Koło Naukowe Mechaniki Komputerowej

Działalność dydaktyczna

Mechanika ogólna, Wytrzymałość materiałów, Mechanika budowli, Dynamika budowli, Teoria dźwigarów powierzchniowych, Teoria sprężystości i plastyczności, Metody obliczeniowe, Metody komputerowe, Technologia informacyjna. 

Seminaria zakładowe

Zakład prowadzi seminaria. Seminarium zakładowe obejmuje tematycznie główne kierunki działalności naukowo – badawczej Zakładu. Seminaria odbywają się nieregularnie w środy w godz. 09.30-11.00