Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Zakład Konstrukcji Budowlanych

dr inż. Paweł BŁAŻEJEWSKI
stanowisko: adiunkt
tel. +48 68 328 78 03
pok. 301
e-mail: P.Blazejewski@ib.uz.zgora.pl

dr inż. Gerard BRYŚ
stanowisko: st. wykł.
tel. +48 68 328 73 96
pok. 413
e-mail: G.Brys@ib.uz.zgora.pl

dr inż. Witold CZARNECKI
stanowisko: st. wyk.
tel. +48 68 328 47 94
urlop

dr inż. Elżbieta GROCHOWSKA
stanowisko: adiunkt
tel. +48 68 328 23 20
pok. 412
e-mail: E. Grochowska@ib.uz.zgora.pl

dr inż. Joanna KALISZUK
stanowisko: adiunkt
tel. +48 68 328 23 20
pok. 412
e-mail: J.Kaliszuk@ib.uz.zgora.pl

dr hab. inż. Jacek KORENTZ, prof. UZ
Kierownik Zakładu

stanowisko: profesor
tel. +48 68 328 23 22
pok. 409
e-mail: J.Korentz@ib.uz.zgora.pl

mgr inż. Anna KUCHARCZYK
stanowisko: asystent
tel. +48 68 328 78 03
pok. 301
e-mail: A.Kucharczyk@ib.uz.zgora.pl

prof. dr hab. inż. Antoni MATYSIAK
stanowisko: prof. emeryt.
tel. +48 68 328 22 51
pok. 408
e-mail: Antoni.Matysiak@interia.pl

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej

 • Problemy stanów granicznych i przystosowania konstrukcji budowlanych przy obciążeniach statycznych i dynamicznych. Współpraca różnorodnych elementów zespolonych w konstrukcji (żelbetowych, stalowych oraz kompozytowych).
 • Nieliniowa stateczność konstrukcji płytowych, tarczowych i powłokowych.
 • Modelowanie zachowania materiałów i konstrukcji w stanie deformacji pokrytycznych w zakresie obciążeń monotonicznych i cyklicznych.
 • Wzmocnienie nośnych układów konstrukcyjnych przy uwzględnieniu efektów plastyczności i geometrycznej nieliniowości.
 • Probabilistyczna analiza niezawodności konstrukcji stalowych (ramowych, płytowych, powłokowych)  z wykorzystaniem hybrydowej metody Monte Carlo łączącej MES i SSN.
 • Ocena szkodliwości drgań obiektów budowlanych, drgań wywołanych parasejsmicznymi ruchami podłoża, wymuszeniami wyposażenia wywołującego drgania oraz wymuszeniami użytkowników obiektów (np. tłum kibiców na trybunach stadionu). Badania teoretyczne i doświadczalne propagacji drgań w elementach budynków, położonych niedaleko linii metra.
 • Kształtowanie konstrukcji o określonej ciągliwości.
 • Nośność wyboczeniowa stalowych konstrukcji powłokowych z uwzględnieniem analiz typu LBA, GNA, GMNA i GMNIA.
 • Numeryczne modelowanie stalowych silosów na zboże wykonanych z blach falistych i kształtowników zimnogiętych.
 • Optymalizacja konstrukcji stalowych silosów na zboże z dnem płaskim lub z lejem wysypowym oraz silosów z opróżnianiem bocznym.
 • Modelowanie numeryczne konstrukcji mostowych na potrzeby obciążeń próbnych oraz realizacja obciążeń próbnych mostów i wiaduktów różnego typu.
 • Oszacowanie nośności żeliwnych elementów konstrukcyjnych (słupów i belek) spotykanych w rewitalizowanych obiektach historycznych.
 • Badania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych pod kątem poszukiwania nowych, skuteczniejszych rozwiązań ścian działowych i stropów, rozwiązań spełniających coraz wyższe wymagania normowe.
 • Analiza wymiany ciepła w warstwach nawierzchni konstrukcji drogowych. Dostrajanie modeli numerycznych na podstawie badań doświadczalnych przy zastosowaniu różnych kryteriów identyfikacji.