Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Zakład Dróg, Mostów i Kolei

mgr. inż. Włodzimierz DYSZAK
stanowisko: st. wykł.
tel. +48 68 328 22 99
pok. 14
e-mail: W.Dyszak@ib.uz.zgora.pl

dr inż. Artur JUSZCZYK
z-ca Dyrektora IB
stanowisko: adiunkt
tel. +48 68 328 47 84
pok. 16
e-mail: a.juszczyk@ib.uz.zgora.pl

dr inż. Anna STASZCZUK, prof. UZ
stanowisko: profesor
tel. +48 68 328 47 84
pok. 16
e-mail: A.Staszczuk@ib.uz.zgora.pl

dr hab. inż. Janusz SZELKA, prof. UZ
stanowisko: profesor
tel. +48 68 329 47 40
pok. 26
e-mail: j.szelka@ib.uz.zgora.pl

prof. dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI
kierownik zakładu
stanowisko: profesor
tel. +48 68 328 22 56
pok. 26
e-mail: awysokowski@infra-kom.eu

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej

  • Główne kierunki działalności naukowo-badawczej Zakładu Dróg, Mostów i Kolei obejmują zagadnienia drogowo-mostowe, w tym szczególną uwagę ze względu na nowoczesność problematyki poświęca się następującym tematom:
  • materiały i technologie XXI w. stosowane w budownictwie drogowo-mostowym, w tym nowe typy nawierzchni obejmujące ekologiczne i trwałe nawierzchnie modyfikowane gumą, asfalt twardolany,
  • problematyka projektowania, budowy i utrzymania przejść dla zwierząt,
  • odwodnienia dróg i mostów z uwzględnieniem trwałości i efektywności rozwiązań,
  • zagadnienia ekologiczne z zastosowaniem metody oceny oddziaływania na środowisko w cyklu życia – Life Cycle Assessment (LCA),
  • nowoczesne metody projektowania z uwzględnieniem nowo wprowadzanych w kraju norm europejskich – eurokodów,
  • konstrukcje gruntowo-powłokowe,
  • mosty objazdowe stosowane w warunkach kryzysowych,
  • nowoczesne metody organizacji budowy dróg i mostów.
  • zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Koła naukowe

Naukowe Koło Mostowe

Tematyka seminariów

Seminaria zakładowe (aktualny plan seminarium) odbywają się w podanych terminach w sali 24 A-8.