Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli

dr hab. inż. Abdrahman ALSABRY, prof. UZ
Kierownik Zakładu
stanowisko: profesor
tel. +48 68 328 73 430
pok. 104
e-mail: A.Alsabry@ib.uz.zgora.pl

prof. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI
stanowisko: prof. emeryt.
tel. +48 68 328 24 77
pok. 404
e-mail: T.Bilinski@wp.pl

dr hab. inż. Wojciech ECKERT, prof. UZ
stanowisko: profesor
tel. +48 68 328 26 51
pok. 305
e-mail: W.Eckert@ib.uz.zgora.pl

dr inż. Bartosz MICHALAK
stanowisko: adiunkt
tel. +48 68 328 22 99
pok. 14
e-mail: b.michalak@ib.uz.zgora.pl

dr inż. Grzegorz MISZTAL
stanowisko: st. wykł.
tel. +48 68 328 73 39
pok. 405
e-mail: G.Misztal@ib.uz.zgora.pl

dr hab. inż. Beata NOWOGOŃSKA, prof. UZ
Dyrektor Instytutu Budownictwa
stanowisko: profesor
tel. +48 68 328 22 90
pok. 406
e-mail: B.Nowogonska@ib.uz.zgora.pl

mgr inż. Magdalena MIELCZAREK
stanowisko: asystent
tel. +48 68 328 73 39
pok. 405
e-mail: M.Mielczarek@ib.uz.zgora.pl

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej

Realizowane kierunki działalności naukowej: rewitalizacja obiektów i zespołów zabytkowych, konserwacja budynków, materiały budowlane, fizyka budowli, prognoza stanu technicznego budynków mieszkalnych.

Od 2005 roku pracownicy zakładu organizują konferencję Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów ZabudowanychKolejna edycja jubileuszowej X Konferencji planowana jest na 2021 rok.

Tematyka badawcza:

układ funkcjonalny terenów pofortyfikacyjnych na przykładzie miast Środkowego Nadodrza, dwory Środkowego Nadodrza, zmiany sztywności zarysowanych prętowych elementów żelbetowych pod wpływem działania długotrwałego obciążenia, fortyfikacje nowożytne Dorzecza Odry, ruda darniowa w konstrukcjach murowych dawnych budowli Środkowego Nadodrza, statyka i dynamika konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem zjawisk reologicznych, architektura regionalna Środkowego Nadodrza, zmiany właściwości użytkowych budynków mieszkalnych.

Plan seminariów:

  1. „Kościoły drewniane woj. lubuskiego – ochrona, remonty, modernizacje” – dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ – listopad 2018
  2. „Budownictwo pasywne” – dr hab. inż. Rahman Alsabry, prof. UZ – grudzień 2018
  3. „Metoda prognozowania stanu technicznego budynku mieszkalnego” – dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ – styczeń 2019
  4. „Błędy w budownictwie” – dr inż. Grzegorz Misztal – luty 2019
  5. „Modernistyczny kościół p.w. Zbawiciela w Zielonej Górze” – mgr inż. Bartosz Michalak – marzec 2019
  6. „Przejście dla pieszych pod nasypem kolejowym w Nowogrodzie Bobrzańskim” – mgr inż. Janusz Laskowski – kwiecień 2019
  7. Seminaria zakładowe odbywają się w drugą środę miesiąca o godz. 9.15 w sali 105 A8.