Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Laboratorium

 1. dr inż. Małgorzata ŚLIWA
  Specjalista, Kierownik Laboratorium Instytutu Budownictwa
  tel.:+48 68 328 47 76
  pokój: 09
  email: m.sliwa@ib.uz.zgora.pl
 2. mgr inż. Joanna JUSZCZYK
  tel.:+48 68 328 47 76
  pokój:111
  e-mail:J.Jagoda@ib.uz.zgora.pl
 3. Waldemar SERYLAK
  stanowisko:Kierownik Laboratorium
  tel.:+48 68 328 23 88
  pokój:319
  e-mail:W.Serylak@ib.uz.zgora.pl
 4. Bartłomiej WIECZOREK
  stanowisko:Kierownik Laboratorium
  tel.:+48 68 328 47 76
  pokój:111
  e-mail:B.Wieczorek@ib.uz.zgora.pl
 5. inż. Krzysztof KŁAPOĆ
  stanowisko:Kierownik Laboratorium
  tel.:+48 68 328 47 76
  pokój:111
  e-mail:K.Klapoc@ib.uz.zgora.pl

Laboratorium Instytutu Budownictwa zostało zmodernizowane i wyposażone dzięki grantowi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, działanie 1.4.2 Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP). Dysponujemy bardzo nowoczesna aparaturą umożliwiającą kształcenie studentów na wysokim poziomie i prowadzenie zaawansowanych badań naukowych w zakresie materiałoznawstwa, mechaniki konstrukcji, geotechniki i geodezji.

Szczegółowa oferta Laboratorium Instytutu Budownictwa przedstawiona została z podziałem na wchodzące w jego skład następujące jednostki:

1. Laboratorium Materiałów Budowlanych

2. Pracownia Budownictwa Ogólnego

3. Laboratorium Dróg i Mostów

4. Laboratorium Geotechniki

5. Pracownia Geodezji

6. Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

7. Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

8. Laboratorium Komputerowe