Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Dyrekcja i sekretariat

DYREKTOR INSTYTUTU:

dr hab. inż. Beata NOWOGOŃSKA, prof. UZ
tel. (+48 68) 328 24 16
e-mail: B.Nowogonska@ib.uz.zgora.pl
bud. A-8, pokój 417

Z-CA DYREKTORA INSTYTUTU:

dr inż. Artur JUSZCZYK
tel. (+48 68) 328 47 84
e-mail: A.Juszczyk@ib.uz.zgora.pl
bud. A-8, pokój 16

SEKRETARIAT:

mgr inż. Urszula GÓRAL
tel. (+48 68) 328 24 16
e-mail: sekretariat@ib.uz.zgora.pl
bud. A-8, pokój 417

KOORDYNATOR ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH

dr inż. Ewa Wojnicka
tel. (+48 68) 328 22 86
e-mail: E.Wojnicka@ib.uz.zgora.pl
bud. A-8, pokój 108

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA INSTYTUTU BUDOWNICTWA DS INFORMATYZACJI:

dr inż. Tomasz SOCHA
tel. (+48 68) 328 22 71
e-mail: T.Socha@ib.uz.zgora.pl
bud. A-8, pokój 304