Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: Uniwersytet Zielonogórski / Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska / Instytut Budownictwa / Publikacje / Renowacje / 2007
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Renowacje 2007

Tom 3 (2007)

Zawartość numeru:
Strona redakcyjna (PDF 86 kB)
TADEUSZ BILIŃSKI
SŁOWO WSTĘPNE
7
Barbara ACHRAMIEJ
KONCEPCJA REWITALIZACJI NADODRZAŃSKICH TERENÓW NOWEJ SOLI NA TLE HISTORYCZNO - URBANISTYCZNEGO STUDIUM MIASTA
9
Zbigniew AUGUSTYNIAK
OBOWIĄZKI ORGANÓW NADZORU BUDOWLANEGO PRZY RENOWACJI LUB MODERNIZACJI BUDYNKÓW
25
Barbara BIELINIS - KOPEĆ
ROZPOZNANIE DREWNIANEGO KOŚCIOŁA W KOSIECZYNIE
33
Tadeusz BILIŃSKI
REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH. PROGRAM I RYZYKO JEGO REALIZACJI
37
Andrzej CHRZANOWSKI
USUWANIE SKUTKÓW BŁĘDÓW BUDOWLANYCH NA PRZYKŁADZIE RENOWACJI KAPLICY GROBOWEJ W LEŚNIOWIE WIELKIM
47
Kazimierz CZAPLIŃSKI
WYRÓWNANIE WYSOKOŚCI STOPNI SCHODÓW
57
Barbara DEJA
KONSTRUKCJA I PROBLEMY KONSERWACJI OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH KANAŁU OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEGO
61
Wojciech ECKERT
AWARIA ZABYTKOWEGO SPICHRZA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM, KATASTROFĄ BUDOWLANĄ CZY SZANSĄ NA ROZWÓJ STAREGO MIASTA
73
Dorota GAWRYLUK
HISTORYCZNE RYNKI - NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ MAŁYCH MIAST PŁN-WSCH. POLSKI
85
Renata GUBAŃSKA
WSPÓŁCZESNY STAN ZACHOWANIA DAWNYCH DOLNOŚLĄSKICH ZESPOŁÓW PAŁACOWO-FOLWARCZNYCH
93
Janusz GUBAŃSKI
KOTŁOWNIA ZAKŁADOWA W GŁUSZYCY - ZAPOMNIANY ELEMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
101

Stanisław JANUSZEWSKI
OCHRONA DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO WŁOCH

111

Jerzy KAMPIONI, Jacek ŚCIGAŁŁO
STAN PRZEDAWARYJNY DREWNIANYCH WIĄZARÓW WIESZAROWYCH DWUWIESZAKOWYCH

135

Beata KLIMEK
DESTRUKCYJNY WPŁYW WILGOCI NA STAN ZACHOWANIA ZABYTKOWYCH SZTUKATERII I WYPRAW TYNKARSKICH NA PRZYKŁADZIE SYNAGOGI W ZAMOŚCIU

141
Mikołaj KŁAPOĆ, Gerard BRYŚ, Artur FRĄTCZAK
ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE WZMOCNIEŃ WIĘŹBY DACHOWEJ NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU POAUGUSTIAŃSKIEGO W ŻAGANIU
147
Janina KOPIETZ-UNGER
MODERNIZACJA ZABUDOWY NOŚNIKIEM LOKALNYCH IMPULSÓW GOSPODARCZYCH, RÓWNIEŻ W ASPEKCIE POLITYKI ROZWOJU MIAST I REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ
185
Paweł KOCHAŃSKI
PROBLEMY REWITALIZACJI STAREGO MIASTA W ŻAGANIU
159
Wanda KONONOWICZ
KOMPOZYCJA W POSZUKIWANIU GENIUS LOCI WROCŁAWSKIEGO OSIEDLA TARNOGAJ
169
Andrzej KRONER, Lech RUDZIŃSKI
PRZEMIANY ŚRÓDMIEJSKIEJ ZABUDOWY NA TLE REWITALIZACJI CENTRUM KIELC
207
Marian KRZYSZTOFIAK
ROLA INŻYNIERA W REWALORYZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
219
Bożena KUCZMA
MATERIAŁY KAMIENNE W MODERNIZACJI OBSZARÓW ZABUDOWANYCH CZYNNIKI POWODUJĄCE ZNISZCZENIA ZABYTKOWYCH DEKORACJI STIUKOWYCH
223
Tadeusz KUCZYŃSKI, Alicja KUCZYŃSKA
HUMANISTYCZNE ASPEKTY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
235
Sławomir ŁOTYSZ
MODELOWY DOM ROBOTNICZY Z WYSTAWY POWSZECHNEJ W 1851 ROKU: WYJĄTKOWY, POSPOLITY ZABYTEK
245
Artur MALISZEWSKI
ZDEMILITARYZOWANE TERENY I KOMPLEKSY WOJSKOWE - NADZIEJA CZY PROBLEM
255
Jakub MARCINOWSKI
OCENA ODPORNOŚCI CEGLANYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA DRGANIA PARASEJSMICZNE
267
Robert MASZTALSKI, Marcin MICHALSKI
REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W STRZELINIE
277
Dominik MĄCZYŃSKI
PROJEKT STABILIZACJI KONSTRUKCJI ZABYTKOWEGO DREWNIANEGO KOŚCIOŁA W KOSIECZYNIE
289
Grzegorz MISZTAL
REWITALIZACJA BASZTY BRAMY OSTROWSKIEJ W GUBINIE
297
Maria MRÓWCZYŃSKA, Sławomir GIBOWSKI
WYZNACZANIE NIERÓWNOMIERNYCH OSIADAŃ BUDYNKU POSADOWIONEGO NA GRUNTACH EKSPANSYWNYCH
307
Tomasz NICER
PREMONT I ADAPTACJA KAMIENICY PRZY ALEJACH RACŁAWICKICH W LUBLINIE
317
Beata NOWOGOŃSKA
XVII-WIECZNY SZACHULCOWY KOŚCIÓŁ W SĘKOWICACH. KONSEKWENCJE ZANIEDBAŃ W KONSERWACJI
325
Andrzej OBMIŃSKI
PRZYKŁADOWE BADANIA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA PYŁAMI AZBESTU W MODERNIZOWANYCH BUDYNKACH TYPU LIPSK
335
Leonard RUNKIEWICZ, Jerzy KOWALEWSKI
DIAGNOSTYKA KONSTRUKCYJNA ELEKTROWNI TRAMWAJOWEJ W WARSZAWIE CELEM JEJ ADAPTACJI NA MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
341
Zenon SIWIEC
KSZTAŁTKI CERAMICZNE STOSOWANE W RENOWACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
353

Marta SKIBA
ZIELONA GÓRA - PERCEPCJA MIASTA

361
Jarosław SZEWCZYK
PROBLEMY UTRZYMANIA I RENOWACJI BUDYNKÓW Z DREWNA OPAŁOWEGO
371
Maciej TROCHONOWICZ
WPŁYW TECHNIKI POBORU PRÓBKI NA ZNIEKSZTAŁCENIE WYNIKU POMIARU WILGOTNOŚCI
383
Izabela WOJEWODA, Monika E. DROZDEK
REZYDENCJA RODZINY VON SYDOW W KALSKU - ADAPTACJA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU NA CELE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE
393
Hanka ZANIEWSKA, Radosław BAREK, Maria THIEL
REWITALIZACJA W IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OSIEDLI I ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH MIAST W WIELKOPOLSCE
405

 

 

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha