Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: Uniwersytet Zielonogórski / Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska / Instytut Budownictwa / Publikacje / Renowacje / 2006
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Renowacje 2006

 

Tom 2 (2006)

Zawartość numeru:
Strona redakcyjna (PDF 86 kB)
TADEUSZ BILIŃSKI
SŁOWO WSTĘPNE
7
BAREK RADOSŁAW
SPOŁECZNE ASPEKTY RENOWACJI DOMÓW SZACHULCOWYCH NA POMORZU ZACHODNIM
9
BIELINIS - KOPEĆ BARBARA
PROBLEMATYKA REWITALIZACJI MIAST NA PRZYKŁADZIE ZIELONEJ GÓRY W ASPEKCIE ZAGADNIEŃ KONSERWATORSKICH
17
BILIŃSKI TADEUSZ
SYSTEMOWE UJĘCIE PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARU MIEJSKIEGO
25
BILLERT ANDREAS
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ROZWOJU I REWITALIZACJI. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI -NOWY INSTRUMENT DLA ZINTEGROWANEGO PLANOWANIA I WDRAŻANIA ROZWOJU I REWITALIZACJI MIAST
35
BRYŚ GERARD, KŁAPOĆ MIKOŁAJ
MOŻLIWOŚCI ADAPTACJI NIEUŻYTKOWANYCH OBIEKTÓW SAKRALNYCH NA PRZYKŁADZIE KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO W LETNICY
55
CIBIS JERZY, OLEJKO WIESŁAW
NOWE FUNKCJE W ŚRODOWISKU POPRZEMYSŁOWYM - MOŻLIWOŚCI ADAPTACJI NA CELE MIESZKANIOWE
61
CZAPLIŃSKI KAZIMIERZ
PROBLEMY WZMOCNIENIA AULI W ÓWCZESNEJ WSI W ZIELONEJ GÓRZE
71
DANKOWSKI MAREK, FRĄTCZAK ARTUR
PROBLEMATYKA TECHNICZNEGO UTRZYMANIA BUDYNKÓW WYKONANYCH Z BLOCZKÓW Z ŻUŻLI METALURGICZNYCH
79
DANKOWSKI MAREK, RUDKIEWICZ KATARZYNA
WYBRANE UWAGI NA TEMAT KONIECZNOŚCI POPRAWY JAKOŚCI ZDROWOTNEJ MIKROŚRODOWISKA W BUDYNKACH KWALIFIKOWANYCH DO REMONTU
89
ECKERT WOJCIECH
KSZTAŁT PRZESTRZENNY STAREGO MIASTA W ZIELONEJ GÓRZE - POTRZEBA ZACHOWANIA CZY KONIECZNOŚĆ MODERNIZACJI
97
FRĄTCZAK ARTUR
BADANIA TECHNICZNO-KONSERWATORSKIE WIĘŹBY DACHOWEJ RATUSZA W ZIELONEJ GÓRZE NA POTRZEBY ADAPTACJI PODDASZA NA CELE UŻYTKOWE
107
GŁADKI MONIKA
NAPRAWA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW MUROWANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
117
GRYNIEWICZ KATARZYNA, KONONOWICZ WANDA
PRÓBA REWALORYZACJI WZGÓRZA PARTYZANTÓW WE WROCŁAWIU
129
GRZEGORCZYK BOŻENA
MODERNIZACJE OPERY WROCŁAWSKIEJ W STULECIU XIX I XX WIEKU. PROBLEM PRZEOBRAŻEŃ PROGRAMU IKONOGRAFICZNEGO
149
GUBAŃSKA RENATA
ZANIKANIE ZABUDOWY FOLWARCZNEJ NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU W NOWYM DWORZE
165
GUBAŃSKA RENATA, GUBAŃSKI JANUSZ
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA DAWNEGO ZAŁOŻENIA PAŁACOWO-FOLWARCZNEGO W CEREKWICY
171
KAMPIONI JERZY, FRĄSZCZAK PIOTR
ZMIANA KONSTRUKCJI DOLNYCH KONDYGNACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DLA POTRZEB ADAPTACJI
177
KAMPIONI JERZY, ŚCIGAŁŁO JACEK
MODERNIZACJA KONSTRUKCJI OFICYNY PAŁACOWEJ W CIĄŻENIU
187
KASZUBA JOANNA
SYSTEMATYZACJA WAD ELEWACJI PRZY DOCIEPLANIU BUDYNKÓW
193
KLIMEK BEATA
CZYNNIKI POWODUJĄCE ZNISZCZENIA ZABYTKOWYCH DEKORACJI STIUKOWYCH
205
KOCHAŃSKI PAWEŁ
SPECYFIKA I ZNACZENIE ULICY REJA W ROZWOJU PRZESTRZENNYM ZIELONEJ GÓRY W XX WIEKU
213
KONONOWICZ WANDA
Z PROBLEMÓW REWALORYZACJI WROCŁAWSKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH OKRESU MODERNIZMU
225
KOPIETZ-UNGER JANINA
REWITALIZACJA CENTRUM I STRATEGIA ROZWOJU MIASTA AHLEN
235
KRONER ANDRZEJ, RUDZIŃSKI LECH
ORGANIZACJA PROCESÓW NAPRAW I UTRZYMANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH W BUDYNKACH Z POCZĄTKU XX WIEKU
257
KRZYSZTOFIAK MARIAN
REWALORYZACJA W BUDOWNICTWIE, ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE
265
KUCZMA BOŻENA, WYSOKOWSKI ADAM
WYBRANE ASPEKTY STOSOWANIA NOWOCZESNEJ GALANTERII BETONOWEJ PRZY MODERNIZACJI OBSZARÓW ZABUDOWANYCH
269
KUCZYŃSKI TADEUSZ, KUCZYŃSKA ALICJA
ETYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA DRÓG I ULIC W OBSZARACH ZABUDOWANYCH
281
ŁĘCKI WŁODZIMIERZ
RESTYTUCJA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W POZNANIU
293
ŁOTYSZ SŁAWOMIR
PRZEMIESZCZANIE BUDOWLI: INSTRUMENT PRZYDATNY NIE TYLKO W KONSERWACJI ZABYTKÓW
305
MALISZEWSKI ARTUR, NOWOGOŃSKA BEATA
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE PROBLEMY ADAPTACJI PAŁACU W MIROCINIE GÓRNYM NA OŚRODEK REHABILITACYJNY
315
MISZTAL GRZEGORZ
EWOLUCJA BUDYNKÓW I ZESPOŁÓW BUDYNKÓW WZNIESIONYCH Z "WIELKIEJ PŁYTY"
327
MROZEK - WYSOCKA MAŁGORZATA
MATERIAŁ BUDOWLANY GRECKO-RZYMSKIEGO MIASTA W EGIPCIE ("MARINA") - STAN ZACHOWANIA ORAZ SPOSOBY RESTAURACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
337
NAWROCKA DANUTA
ZAPRAWY BUDOWLANE ZNAD MORZA MARTWEGO I JEZIORA GALILEJSKIEGO NA TLE BUDOWY GEOLOGICZNEJ. PETROGRAFIA A PROBLEMY RENOWACJI
345
NICER TOMASZ
PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKÓW POPRZEMYSŁOWYCH - PROBLEMY TECHNICZNE NA PRZYKŁADZIE OBIEKTU W LUBLINIE
355
NOWOGOŃSKA BEATA, SKARZYŃSKI ANDRZEJ
SKUTKI ZANIECHANIA PRAC REMONTOWYCH NA PRZYKŁADZIE BUDYNKU DWORSKIEGO W STUDZIEŃCU
363
PĘCHORZEWSKI DARIUSZ
REWITALIZACJA XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM RENOWACYJNEGO
373
RASZEJA ELŻBIETA, KLAUSE GABRIELA
ZAGRODA OLĘDERSKA W NOWEJ BORUI JAKO ELEMENT KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I ZABYTEK DO RENOWACJI
385
RUDKIEWICZ KATARZYNA
PROBLEMY KSZTAŁTOWANIA MIKROŚRODOWISKA POMIESZCZEŃ W MODERNIZOWANYCH BUDYNKACH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RADIOAKTYWNOŚCI
397
RUNKIEWICZ LEONARD
WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE PRZY RENOWACJACH I MODERNIZACJACH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
407
SKIBA MARTA
NABRZEŻA MIAST LUBUSKICH: WALORY I DEGRADACJE KRAJOBRAZU
419
SKIBNIEWSKI KRZYSZTOF, TROCHONOWICZ MACIEJ
SKUTECZNOŚĆ OSUSZANIA MURÓW METODAMI NIEINWAZYJNYMI -ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW
437
SZOTKOWSKA ELŻBIETA
RENOWACJA XIX WIECZNEJ ZABUDOWY MIESZKALNEJ CENTRUM SZCZECINA
445
ŚLIWKA KRZYSZTOF
WZMACNIANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH W OBIEKTACH MODERNIZOWANYCH
457
URBANIK JADWIGA
REWALORYZACJA WROCŁAWSKIEGO BUDYNKU HOTELOWEGO HANSA SCHAROUNA Z 1929 ROKU (OSIEDLE WYSTAWY WUWA)
465
WOJTOWICZ EDYTA
ODBUDOWA STAREGO MIASTA W GŁOGOWIE
475
ZANIEWSKA HANKA, THIEL MARIA
ADAPTACJE I MODERNIZACJE BUDYNKÓW - SPOSOBY POZYSKIWANIA MIESZKAŃ SOCJALNYCH W GMINACH
487

 

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha