Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: Uniwersytet Zielonogórski / Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska / Instytut Budownictwa / Publikacje / Renowacje / 2005
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Renowacje 2005

Tom 1 (2005)

Zawartość numeru:
Strona redakcyjna (PDF 86 kB)

TADEUSZ BILIŃSKI
SŁOWO WSTĘPNE

7
ABDUL RAHMAN ALI, VADIM NIKITIN
PROGNOZOWANIE MROZOODPORNOŚCI WYROBÓW CERAMICZNYCH NA PODSTAWIE PARAMETRÓW PRZENOSZENIA WILGOCI
11
BILIŃSKI TADEUSZ
REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH INSTRUMENTEM STRATEGII ROZWOJU MIASTA
23
BRYŚ GERARD, KŁAPOĆ MIKOŁAJ, NOWOGOŃSKA BEATA
TECHNICZNE ASPEKTY RENOWACJI PAŁACU W ŻAGANIU
35
CHRZANOWSKI ANDRZEJ, BRYŚ GERARD
KONDYCJA ZABYTKOWYCH BUDOWLI MAŁEJ ARCHITEKTURY NA PRZYKŁADZIE KAPLICZKI PRZYKOŚCIELNEJ W LEŚNIOWIE WIELKIM
45
CIBIS JERZY, OLEJKO WIESŁAW
REWITALIZACJA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH - AKTUALNE POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI REALIZACJI
55
CIOK KAMIL
FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE MIASTA ŻARY
69
CZAPLIŃSKI KAZIMIERZ
MONOGRAFIA REZYDENCJI ZIEMIAŃSKICH
77
DANKOWSKI MAREK
WYBRANE PROBLEMY POREMONTOWE BUDYNKÓW W ŚWIETLE ICH WCZEŚNIEJSZEGO ZAWILGOCENIA ORAZ BŁĘDÓW PROJEKTOWO - WYKONAWCZYCH
81
DEJA BARBARA
BŁĘDY KONSERWACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ REMONTOWYCH ZASTOSOWANYCH W WARSZAWSKIEJ HALI PKP Z 1938 ROKU
93
ECKERT WOJCIECH
REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - SZANSE - MOŻLIWOŚCI - POTRZEBY
103
FRĄTCZAK ARTUR
CHARAKTERYSTYKA WIĘŹB DACHOWYCH WYBRANYCH XIII I XIV WIECZNYCH KOŚCIOŁÓW KAMIENNYCH ŚRODKOWEGO NADODRZA
113
GAJEWSKI MATEUSZ, SKARZYŃSKI ANDRZEJ
PROPOZYCJA METODYKI PLANOWANIA RZECZOWO - FINANSOWEGO REMONTÓW W OKRESACH WIELOLETNICH ZESPOŁÓW BUDYNKÓW WYKONANYCH W TECHNOLOGIACH TRADYCYJNYCH
125
GINTOWT JOLANTA
ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO, TERMORENOWACJA I OCHRONA PRZECIWWILGOCIOWA
135
GONTASZEWSKA AGNIESZKA, KASPRZAK MAŁGORZATA
KAMIENNE KOŚCIOŁY POŁUDNIOWYCH OKOLIC ZIELONEJ GÓRY
145
GRUDA IRENA, URBAŃSKI PAWEŁ
PROBLEMY REMONTOWE ZABYTKOWYCH ZESPOŁÓW OBIEKTÓW REZYDENCJONALNYCH NA PRZYKŁADZIE DWORKU PAŁACOWEGO W RADWANOWIE
157
GUBAŃSKA RENATA
TROSKA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI O MIEJSCOWE ZABYTKI NA PRZYKŁADZIE JUTROSINA
169
GUBAŃSKI JANUSZ
STAN ZACHOWANIA ORAZ NOWE FUNKCJE DAWNYCH ŚWIĄTYŃ EWANGELICKICH
181
JAWORSKA-MICHAŁOWSKA MARIA
WYBRANE METODY OSUSZANIA I ZABEZPIECZENIA PRZECIWWILGOCIOWEGO MURÓW W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH, TOWARZYSZĄCE PRACOM TERMOMODERNIZACYJNYM
193
KAMPIONI JERZY, ŚCIGAŁŁO JACEK
PROBLEM KOROZJI W ŻELBETOWYCH ELEMENTACH STROPÓW PODZIEMNYCH SKŁADÓW OPAŁÓW
203
KASPRZAK MAŁGORZATA
PROBLEMY RENOWACJI ELEMENTÓW Z PIASKOWCA NA PRZYKŁADZIE BUDOWLI ROMAŃSKICH
209
KLAUSE GABRIELA
WOKÓŁ HISTORYCZNEGO TRAKTU STARY RYNEK - OSTRÓW TUMSKI W POZNANIU
219
KLIMEK BEATA
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRZYSPIESZONĄ DESTRUKCJĘ KAMIENIARKI NARTEKSU PODOMINIKAŃSKIEGO KOŚCIOŁA ŚW. JACKA W KLIMONTOWIE
231
KOCEWICZ ROBERT
INICJATYWA WSPÓLNOTOWA URBAN: REWITALIZACJA HISTORYCZNEGO CENTRUM MADRYTU, 1994 - 99
241
KOCHAŃSKI PAWEŁ
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W HISTORYCZNYM CENTRUM ZIELONEJ GÓRY - GENEZA - ROZWÓJ - PROBLEMY REWITALIZACJI
253
KOPIETZ-UNGER JANINA
REWITALIZACJA INSTRUMENTEM STRATEGII ROZWOJU MIASTA
265
KORNIŁOWICZ JAN, ŻELAWSKI TOMASZ
PROBLEMY REMONTOWE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH. NAKŁADY A POTRZEBY
283
KRAJEWSKI ADAM
DREWNO JAKO MATERIAŁ BUDOWLANY W ZABYTKOWYCH KOŚCIOŁACH NA MAZOWSZU
293
KUBIAK-PAKULSKA AGNIESZKA
PROBLEM "ACCOMMODATA RENOVATIO" W BUDOWNICTWIE SAKRALNYM PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II
303
KUCZMA BOŻENA
KRUSZYWO Z RECYKLINGU BETONU JAKO MATERIAŁ BUDOWLANY W ZRÓWNOWAŻONYM BUDOWNICTWIE
315
KUDŁA OLGA, URBAŃSKI PAWEŁ
MORALNE ZUŻYCIE MIESZKAŃ I PRZYKŁAD JEGO ZMNIEJSZANIA
327
ŁOTYSZ SŁAWOMIR
PROBLEMY OCHRONY ZABYTKÓW TECHNIKI I ARCHITEKTURY PRZEMYSŁOWEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH
337
MIKOŁAJCZAK PIOTR, KIN RAFAŁ
TECHNOLOGIA OSUSZANIA MURÓW "HERMON"
349
MISZTAL GRZEGORZ
SKUTECZNOŚĆ DIAGNOSTYKI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W ASPEKCIE INWESTYCJI RENOWACYJNYCH
355
NOWOGOŃSKA BEATA
PROGRAMOWANIE REMONTÓW BUDYNKÓW DWORSKO-PAŁACOWYCH NA TERENIE ŚRODKOWEGO NADODRZ
365
RUDZIŃSKI LECH, KRONER ANDRZEJ
KONCEPCJA REMONTU I MODERNIZACJI KIELECKIEJ KAMIENICY CZYNSZOWEJ Z POCZĄTKU XX W.
375
RUNKIEWICZ LEONARD
DOCIEPLENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Z WIELKIEJ PŁYTY ZE WZMOCNIENIEM KONSTRUKCJI
385
SKIBA MARTA
MIARY ATRAKCYJNOŚCI KRAJOBRAZU NA OBSZARACH MIAST
399
SOKOŁOWSKA-MOSKWIAK JOANNA, ZAGAŁA ŁUKASZ
MOŻLIWOŚCI I ZAKRES PRZEKSZTAŁCEŃ OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH
411
SZYMAŃSKI TOMASZ
REWITALIZACJA DWORCA MORSKIEGO W GDYNI. REKOMENDACJE DLA KSZTAŁTOWANIA PROGRAMU FUNKCJONALNEGO
421
TALAGA MAREK
PROBLEMY JAKOŚCI KLIMATU AKUSTYCZNEGO POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
429
TROCHONOWICZ MACIEJ
INIEKCYJNE OSUSZANIE MURÓW. ANALIZA BŁĘDÓW PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH
439
URBAŃSKI PAWEŁ
WYBRANE ZAGADNIENIA ADAPTACJI I MODERNIZACJI BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA INTERNAT Z BLOKIEM ŻYWIENIOWYM
449
ZANIEWSKA HANKA
PROBLEMY REWITALIZACJI ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WZNOSZONEJ W TECHNOLOGII UPRZEMYSŁOWIONEJ
461
ŻUK-PIOTROWSKA MARIA
PROBLEMY REWITALIZACJI DAWNYCH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU PAŁACOWO - PARKOWEGO I FOLWARKU W MIERZĘCINIE
467
KONONOWICZ WANDA
WPŁYW STUDIÓW HISTORYCZNO-URBANISTYCZNYCH NA KONCEPCJE REWALORYZACJI URBANISTYCZNYCH ZAŁOŻEŃ ZILUSTROWANY PRACĄ DYPLOMOWĄ WYKONANĄ NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
471

 

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha