Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Przemysł

Instytut Budownictwa prowadzi ożywioną współpracę z wieloma zakładami przemysłowymi. Do naszych partnerów należą m. in. SWISS KRONO sp. z o.o., ZIEL-BRUK, PRAEFA Sp. z o.o., Nedcon Silesia. Wspieramy także małe zakłady lokalne, czego wyrazem są owocne kontakty z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Wiazary Dachowe Dawid Lisiewicz” i firmą Helwig Budownictwo PL. 

Tak szeroko zakrojona współpraca z przemysłem możliwa jest dzięki wyposażeniu naszego laboratorium  w nowoczesną aparaturę i urządzenia badawcze, umożliwiające nie tylko kształcenie studentów na bardzo wysokim poziomie ale przede wszystkim prowadzenie zaawansowanych badań naukowych w wielu dziedzinach. Główne kierunki działalności naukowo-badawczej i świadczonych usług w Instytucie Budownictwa to:

  • mechanika budowli,
  • konstrukcje budowlane,
  • inżynieria i zarządzanie w budownictwie,
  • geotechnika i geodezja,
  • budownictwo ogólne i architektura.

Dzięki posiadanej aparaturze i wykwalifikowanej kadrze w Laboratorium możliwe jest przeprowadzanie następujących rodzajów badań szerokiej gamy materiałów i elementów konstrukcyjnych:

  • badania wytrzymałościowe, badania pomiaru deformacji,
  • badania cech fizyko-mechanicznych i strukturalnych materiałów,
  • badania geotechniczne.

Szczegółowe informacje oraz dokładną ofertę badań zamieszczono na stronie Laboratorium Instytutu Budownictwa.