Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Wydawnictwa

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER)

CEER jest cykliczną publikacją wydawaną przez Instytut Budownictwa oraz Instytut Inżynierii Środowiska UZ od 2005 roku. Kontakt z redakcją czasopisma jest możliwy poprzez następujące adresy: ceer@uz.zgora.pl oraz ceer-editor@uz.zgora.pl.

Oficjalna strona wydawnictwa to www.ceer.uz.zgora.pl.