Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Współpraca z partnerami zagranicznymi

Instytut Budownictwa współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, ośrodkami badawczymi i uniwersytetami zagranicznymi. W zakres współpracy, realizowanej ze środków na badania własne, statutowe oraz KBN, wchodzi przygotowywanie wspólnych publikacji w materiałach konferencyjnych lub wydawnictwach uczelnianych, wydawanie książek (np. materiałów pomocniczych do dydaktyki).

Aktualna lista ośrodków, z którymi współpracuje Instytut Budownictwa

 • Uniwersytet Techniczny (TUD) w Dreźnie (Niemcy)
 • Fachhochschule Lausitz w Cottbus (Niemcy)
 • Brandeburski Uniwersytet Techniczny (BTU) w Cottbus (Niemcy)
 • Hochschule Zittau/Goerlitz (Niemcy)
 • Fachhochschule Giessen-Friedberg (Niemcy)
 • Centrum Kompetencji dla Zrównoważonego Budownictwa w Cottbus (Niemcy): Kompetenzzentrum für nachhaltiges Bauen in Cottbus.
 • Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja)
 • Southampton Institute – Southampton (Wielka Brytania)
 • Uniwersytet w Greiswald (Niemcy)
 • Instytut Rozwoju Miast i Mieszkalnictwa – Frankfurt (Niemcy)
 • Uniwersytet w Hanowerze, Hanower (Niemcy)
 • Uniwersytet Brunela, Uxbridge (Anglia)
 • Uniwersytet Teksański w Austin, Austin (USA)

Polsko-niemieckie studia magisterskie z mechaniki komputerowej

Podpisanie umowy o współpracy między Fachhochschule Lausitz i Uniwersytetem Zielonogórskim. Cottbus 24.10.2004r. Efektem podpisanej umowy jest uczestnictwo Instytutu Budownictwa w nowym kierunku studiów magisterskich „Computational mechanics”.

Studia magisterskie z mechaniki komputerowej we współpracy z uczelniami z Cottbus i Zittau/Görlitz.

Dalsze informacje o tych studiach można znaleźć tutaj http://www.master-cm.de/