Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Seminaria naukowe

Pracownicy Instytutu Budownictwa przedstawiają wyniki prowadzonych badań naukowych na seminariach organizowanych na szczeblu poszczególnych zakładów. Ponadto kilkanaście razy w roku odbywają się seminaria instytutowe, na których o wynikach swoich badań referują zaproszeni goście z innych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą.

Plan seminariów zakładowych i instytutowych.