Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Przewody doktorskie

Aktualne przewody doktorskie:

2022

mgr inż. Marek SPRINGER

TYTUŁ ROZPRAWY: Porównanie budynków o konstrukcji lekkiej i masywnej w aspektach budownictwa zrównoważonego.
DATA WSZCZĘCIA: 22-10-2012
DATA OBRONY: 30-11-2022
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak (Politechnika Poznańska, Instytut Budownictwa)
dr hab. inż. Tomasz Cholewa, prof. uczelni (Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska)

OGŁOSZENIE
STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM
STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM
RECENZJA 1
RECENZJA 2

Zakończone przewody doktorskie:

2021

mgr inż. Bartosz MICHALAK

TYTUŁ ROZPRAWY: Analiza wpływu zastosowania nowoczesnych metod termomodernizacyjnych na stopień zawilgocenia murów zewnętrznych kościołów modernistycznych na terenie Środkowego Nadodrza.
DATA WSZCZĘCIA: 20-03-2019
DATA OBRONY: 09-06-2021
PROMOTOR: dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Hanna Michalak (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury)
prof. dr hab. inż. Vadim Nikitsin Uniwersytet Techniczny w Brześciu, Białoruś, Wydział Inżynierii Lądowej)

2018

dr inż. Sebastian KOŁODZIEJ

TYTUŁ ROZPRAWY: Eksperymentalna ocena nośności wyboczeniowej stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem zewnętrznym.
DATA WSZCZĘCIA: 26-04-2017
DATA OBRONY: 14-11-2018
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Jan Błachut (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. PG (Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)

dr inż. Mirosław SADOWSKI

TYTUŁ ROZPRAWY: Przestrzenne kształtowanie prętów ściskanych o maksymalnej nośności wyboczeniowej
DATA WSZCZĘCIA: 08-06-2016
DATA OBRONY: 25-04-2018
PROMOTOR: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK (Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji)
prof. dr hab. inż. Ryszard Kutyłowski (Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego)

2017

dr inż. Artur JUSZCZYK

TYTUŁ ROZPRAWY: Analiza nośności stalowych rusztów drogowych pod obciążeniem eksploatacyjnym na gruntach słabonośnych
DATA WSZCZĘCIA: 10-07-2012
DATA OBRONY: 11-01-2017
PROMOTOR: dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof . dr hab. inż. Wojciech Radomski (Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej)
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa)

2016

dr inż. Paweł BŁAŻEJEWSKI

TYTUŁ ROZPRAWY: Nośność wyboczeniowa stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem
DATA WSZCZĘCIA: 05-06-2013
DATA OBRONY: 12-10-2016
PROMOTOR: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr (Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego)
dr hab. inż. Maciej Szumigała prof. nadzw. (Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Instytut Konstrukcji Budowlanych)

dr inż. Ewa PATALAS

TYTUŁ ROZPRAWY: Efektywność przejść dla zwierząt w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie autostrady A2
DATA WSZCZĘCIA: …
DATA OBRONY: 20-01-2016
PROMOTOR: dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski (Politechnika Łódzka)
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa)

2015

dr inż. Jarosław GIL

TYTUŁ ROZPRAWY: Ocena izolacyjności akustycznej przegród budowlanych w placówkach edukacji muzycznej
DATA WSZCZĘCIA: …
DATA OBRONY: 27-05-2015
PROMOTOR: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
dr hab. inż. Sławomir Kosiński (Politechnika Łódzka)
prof. dr hab. inż. Henryk Nowak (Politechnika Wrocławska)

 2013

dr inż. Arkadiusz DENISIEWICZ

Modelowanie dwuskalowe związków konstytutywnych betonu z proszków reaktywnych i ich walidacja doświadczalna.
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Mieczysław KUCZMA (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Józef JASICZAK (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. inż. Romuald ŚWITKA (Uniwersytet Zielonogórski)
09.07.2013

2012

dr inż. Bożena KUCZMA

Analiza statyczno-wytrzymałościowa zespolonych belek stalowo-betonowych o podatnych łącznikach.
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Andrzeja RYŻYŃSKI (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. inż. Romuald ŚWITKA (Uniwersytet Zielonogórski)
07.03.2012

2011

mgr inż. Konrad CHMIELIŃSKI

Związek racjonalnego wykorzystania przestrzeni, czasu i energii w procesie kompleksowej rewitalizacji centrum miast średniej wielkości na przykładzie Zielonej Góry.
PROMOTOR: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI (Uniwersytet Zielonogórski)
Wszczęto przewód: 28.06.1999
Zamknięto przewód: 26.09.2011

2009

mgr inż. Piotr CHYLIŃSKI

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do planowania procesów budowlanych.
PROMOTOR: dr hab. inż. Andrzej SKARZYŃSKI (Uniwersytet Zielonogórski)
Wszczęto przewód: 21.03.2001
Zamknięto przewód: 03.06.2009

dr inż. Krystyna URBAŃSKA

Analiza konstrukcji murowych w zakresie liniowym i nieliniowym.
PROMOTOR: dr hab. inż. Mieczysław KUCZMA, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Andrzej LITEWKA (Universidade de Beira Interior, Covilha, Portugalia)
prof. dr hab. inż. Romuald ŚWITKA (Uniwersytet Zielonogórski)
11.03.2009

2007

dr inż. Krzysztof KULA

Nieliniowa analiza płyt włóknokompozytowych.
PROMOTOR: dr hab. inż. Mieczysław KUCZMA, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. Dr.-Ing. Bernd W. ZASTRAU (Technische Universität Dresden)
prof. dr hab. inż. Romuald ŚWITKA (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. inż. Tomasz ŁODYGOWSKI (Politechnika Poznańska)
12.09.2007

2006

dr inż. Artur SPÓLNIK

Programowanie portfela zamówień i ocena programu produkcyjnego firmy budowlanej.
PROMOTOR: dr hab. inż. prof. UZ Jacek PRZYBYLSKI (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
dr hab. inż. prof. UZ Magdalena GRACZYK (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. inż. prof. PWr. Ewa MARCINKOWSKA (Politechnika Wrocławska)
em. prof. dr hab. inż. Andrzej STEFAŃSKI (Politechnika Poznańska)
26.04.2006

2005

dr inż. Joanna KALISZUK

Analiza niezawodności konstrukcji i elementów konstrukcji za pomocą sztucznych sieci neuronowych.
PROMOTOR: prof. zw. dr hab. inż. Zenon WASZCZYSZYN (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI (Politechnika Rzeszowska)
dr hab. inż. Andrzej MACHOWSKI (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
20.12.2005

dr inż. Tomasz SOCHA

Ocena wpływu długotrwałych obciążeń statycznych i dynamicznych na naprężania i odkształcania w drewnianych belkach z wyklejonym zbrojeniem kompozytowym.
PROMOTOR: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Zbigniew MIELCZAREK (Politechnika Szczecińska)
dr hab. inż. Mieczysław KUCZMA, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
14.09.2005

2003

dr inż. Elżbieta GROCHOWSKA

Zastosowanie wkładek ściskanych w rozprężaniu konstrukcji zespolonych.
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Antoni MATYSIAK (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej RYŻYŃSKI (Politechnika Poznańska)
dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
10.12.2003

dr inż. Beata NOWOGOŃSKA

Wybrane czynniki determinujące działalność remontową w budynkach wykonanych w technologiach tradycyjnych.
PROMOTOR: dr hab. inż. Andrzej SKARZYŃSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ (ITB – Warszawa)
prof. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI (Uniwersytet Zielonogórski)
27.10.2003

dr inż. Katarzyna REGULSKA

Kompozyty gipsobetonowe o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych.
PROMOTOR: dr hab. inż. Stanisław LEWOWICKI (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Stefania GRZESZCZYK (Politechnika Opolska)
prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI (Uniwersytet Zielonogórski)
26.11.2003

2001

dr inż. Paweł URBAŃSKI

Ocena stopnia zużycia technicznego wybranej grupy budynków mieszkalnych za pomocą sztucznych sieci neuronowych.
PROMOTOR: dr hab. inż. Ewa MARCINKOWSKA, prof. PWr. (Politechnika Wrocławska)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Zenon WASZCZYSZYN (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Andrzej SKARZYŃSKI
25.09.2001

dr inż. Adam WRÓBEL

Metoda brazylijska w określaniu parametrów jakościowych materiałów budowlanych na przykładzie żeliwa szarego.
PROMOTOR: dr hab. inż. Tadeusz CHRZAN, prof. PZ (Politechnika Zielonogórska)
RECENZENCI:
prof. dr hab. Julian DEPUTAT (IPPT PAN, Warszawa)
dr hab. inż. Józef MAĆKIEWICZ, prof. PZ (Politechnika Zielonogórska)
prof. dr hab. inż. Antoni MATYSIAK (Politechnika Zielonogórska)
4.04.2001

2000

dr inż. Waldemar SZAJNA

Interakcja konstrukcji z podłożem gruntowym w warunkach płaskiego stanu odkształcenia.
PROMOTOR: dr hab. inż. Stanisław Misztal kontynuował prof. dr hab. inż. Romuald ŚWITKA (Politechnika Zielonogórska)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Maciej GRYCZMAŃSKI (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. inż. Jan FILIPKOWSKI (Politechnika Koszalińska)
prof. dr hab. inż. Antoni MATYSIAK (Politechnika Zielonogórska)
12.07.2000

dr inż. Anowar Kassim AL-SAQAF

Kompozyty gipsobetonowe z wypełniaczem organiczno-mineralnym.
PROMOTOR: dr hab. Stanisław LEWOWICKI, prof. PCz. (Politechnika Częstochowska)
RECENZENCI:
dr hab. inż. Stefania GRZESZCZYK, prof. PO (Politechnika Opolska)
prof. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI
prof. dr hab. inż. Zygmunt JAMROZY (Politechnika Krakowska)
1.03.2000

1999

dr inż. Abdul Rahman ALI

Analiza procesów korozyjnych w elementach żelbetowych oraz modelowanie elektrodyfuzyjne ekstrakcji chlorków.
PROMOTOR: dr hab. inż. Adam ZYBURA (Politechnika Śląska)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK (Politechnika Opolska)
prof. dr hab. inż. Zbigniew ŚCIŚLEWSKI (ITB, Warszawa)
prof. dr hab. inż. Antoni MATYSIAK (Politechnika Zielonogórska)
22.09.1999

dr inż. Marek MALINOWSKI

Stateczność płyt i powłok warstwowych z rdzeniem o zmiennej gęstości.
PROMOTOR: prof. zw. dr hab. inż. Franciszek ROMANÓW (Politechnika Zielonogórska)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Stefan JONIAK (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. inż. Romuald ŚWITKA (Politechnika Zielonogórska)
10.02.1999

1998

dr inż. Stanisław MAZUR

Statyka i stateczność asymetrycznych konstrukcji trójwarstwowych.
PROMOTOR: prof. zw. dr hab. inż. Franciszek ROMANÓW (Politechnika Zielonogórska)
RECENZENCI:
prof. zw. dr hab. inż. Marian KRÓLAK (Politechnika Łódzka)
dr hab. inż. Stanisław MISZTAL, prof. PZ (Politechnika Zielonogórska)
21.01.1998

1997

dr inż. Grzegorz MISZTAL

Badanie strefy zarysowanej zginanych elementów żelbetowych pod danych działaniu długotrwałych obciążeń dynamicznych.
PROMOTOR: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI (Politechnika Zielonogórska)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Andrzej GARSTECKI (Politechnika Zielonogórska)
dr hab. inż. Jan BILISZCZUK (Politechnika Wrocławska)
29.09.1997

1996

dr inż. Andrzej KYSIAK

Numeryczna analiza pełzania złącz w rurowych konstrukcjach spawanych poddanych działaniu ciśnienia.
PROMOTOR: doc. dr hab. inż. Andrzej SŁUŻALEC
RECENZENCI:
dr hab. inż. Andrzej GARSTECKI, prof. PZ (Politechnika Zielonogórska)
prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew KOWAL (Politechnika Częstochowska)
prof. zw. dr hab. inż. em. Zygmunt PACEWICZ (ART Olsztyn)
30.09.1996

1993

dr inż. Anna SOBOCIŃSKA

Organizacyjne uwarunkowania kształtowania jakości procesów wykończeniowych w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.
PROMOTOR: prof. zw. dr inż. Leon Rowiński
RECENZENCI:
dr hab. inż. Ewa MARCINKOWSKA, prof. PWr. (Politechnika Wrocławska)
prof. zw. dr hab. inż. Mieczysław JERZAK (Politechnika Częstochowska)
24.11.1993

1992

dr inż. Andrzej KUŚNIERZ

Obróbka termiczna betonu mikrofalami w zastosowaniu do budownictwa rolniczego.
PROMOTOR: prof. dr hab. Kazimierz FLAGA
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Bolesław NOWAKOWSKI (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. inż. Jerzy RANACHOWSKI (IPPT PAN Warszawa)
prof. dr hab. inż. Józef CZACHOROWSKI (WSInż Zielona Góra)
24.06.1992

dr inż. Jerzy SOBICH

Analiza rezonansów przejściowych w dyskretnych układach mechanicznych.
PROMOTOR: prof. zw. dr hab. inż. Jan LANGER
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Romuald ŚWITKA (Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz)
dr hab. inż. Stanisław MISZTAL (WSInż Zielona Góra)
29.09.1992

dr inż. Nabil DAYEH

Technologiczność racjonalna w budownictwie prefabrykowanym i możliwość jej oceny.
PROMOTOR: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI (WSInż. Zielona Góra)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Józef CZACHOROSKI (WSInż. Zielona Góra)
prof. dr inż. Kazimierz CZAPLIŃSKI (Politechnika Wrocławska)
24.06.1992

1989

dr inż. Jerzy ŁAKOMSKI

Wpływ dodatków organicznych na cechy jakościowe keramzyt to betonu stosowanego w podłogach na legowiskach dla zwierząt.
PROMOTOR: doc. dr hab. Stanisław LEWOWICKI (WSInż. Zielona Góra)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Władysław PŁOŃSKI (ITB Warszawa)
prof. drab. Inż. Andrzej STEFAŃSKI (WSInż. Zielona Góra)
5.04.1989

Wszczęte przewody doktorskie na Wydziale:

2019

mgr inż. George BULANOV

Optymalizacja nośności granicznej konstrukcji żelbetowych poddanych oddziaływaniom sejsmicznym.
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin (Uniwersytet Zielonogórski)
17.04.2019

mgr inż. Bartosz MICHALAK

Analiza wpływu zastosowania nowoczesnych metod termomodernizacyjnych na stopień zawilgocenia murów zewnętrznych kościołów modernistycznych na terenie Środkowego Nadodrza.
PROMOTOR: dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
20.03.2019

2018

mgr inż. Anna KUCHARCZYK

Wpływ otuliny betonu na niesprężyste wyboczenie prętów zbrojenia podłużnego w prętowych elementach żelbetowych.
PROMOTOR: dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
PROMOTOR POMOCNICZY: dr inż. Krystyna Urbańska (Uniwersytet Zielonogórski)
20.06.2018

2017

mgr inż. Lidia RADNA

Eksperymentalna identyfikacja doraźnych i reologicznych parametrów wytrzymałościowych betonu żywicznego.
PROMOTOR: dr hab. inż. Volodymyr Sakharov, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
PROMOTOR POMOCNICZY: doc. dr inż. Mikołaj Kłapoć
12.07.2017

2015

mgr inż. Łukasz ZAWORSKI

Wpływ czynników eksploatacyjnych na trwałość wybranych elementów konstrukcji stalowych na przykładzie obiektów budowlanych województwa lubuskiego.
PROMOTOR: dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
16.09.2015

mgr inż. Justyna ZAWORSKA

Analiza ekonomiczna technologii bezwykopowych w infrastrukturze komunikacyjnej.
PROMOTOR: dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
01.07.2015

mgr inż. Przemysław BŁOCH

Wpływ czynników eksploatacyjnych na trwałość wybranych elementów konstrukcji żelbetowych na przykładzie obiektów budowlanych województwa lubuskiego.
PROMOTOR: dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
01.07.2015

mgr inż. Zbigniew RÓŻYCKI

Nośność wyboczeniowa słupów żeliwnych wzmocnionych zewnętrzną warstwą włóknokompozytową.
PROMOTOR: dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
04.03.2015

2009

mgr inż. Grzegorz BURCZYŃSKI

Numeryczne modelowanie mechanizmów zniszczenia żelbetowej chłodni kominowej.
PROMOTOR: dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
03.06.2009

2008

mgr inż. Bartłomiej KMIOTEK

Wpływ parametrów betonu siarkowego w budownictwie komunikacyjnym na jego trwałość i wytrzymałość.
PROMOTOR: dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
16.07.2008

2006

mgr inż. Andrzej ŁĘGOSZ

Analiza pracy nowoczesnych lekkich przepustów o konstrukcji gruntowo-powłokowej z blach falistych ze stopów aluminium.
PROMOTOR: dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
14.06.2006