Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Konferencje

Instytut Budownictwa co roku organizuje cykliczne oraz okolicznościowe konferencje naukowo-techniczne:

Cykliczne

Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia renowacji budynków i modernizacji obszarów zabudowanych.
[ data poprzedniej konferencji: 24-25 marca 2013 ] 

17th Bohemian-Saxon-Silesian Mechanics-Colloquium
Międzynarodowe Kolokwium
[ data poprzedniej konferencji: 25 czerwca 2011 ] 

Konstrukcje Zespolone
Problematyka konferencji dotyczy teorii konstrukcji zespolonych.
  [następna planowana: 26-27 czerwca 2014][ data poprzedniej konferencji: 29-30 czerwca 2011 ]  

Mechanika Ośrodków Niejednorodnych
Konferencja poświęcona problemom mechaniki ośrodków niejednorodnych.
 [ następna planowana: 2011][ data poprzedniej konferencji: 4-6 czerwca 2010] 

Okolicznościowe

Warunki i możliwości oszczędzania energii  za pomocą instrumentów polityki miejskiej
[21 listopada 2010]

Continuous Media with Microstructure
Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana dla uczczenia
70-lecia Profesora Krzysztofa Wilmańskiego.
[20 marca 2010]

Energia – budownictwo mobilność przestrzeń
Dwa spotkania w Zielonej Górze i Gubinie pt.: „Oszczędność energii a instrumenty planowania przestrzennego”
oraz „W kierunku budownictwa 0 energetycznego”.
 [ następna planowana: 1 lutego 2010]

18th International Conference On Computer Methods In Mechanics – CMM 2009
Instytut Budownictwa w maju 2009 roku gościł uczestników XVIII edycji tej konferencji o dużym znaczeniu międzynarodowym.
[data konferencji: 18-21 maja 2009]

Innowacje w budownictwie
To już druga edycje tej konferencji. W 2007 roku jej organizacją zajmował się Instytut Budownictwa.
[ data konferencji: 21 września 2007 ]

Innovation in Building Engineering
Konferencja Międzynarodowa
[ data poprzedniej konferencji: 25 lutego 2005 ]

6th Bohemian-Saxon-Silesian Mechanics-Colloquium
Międzynarodowe Kolokwium
[ data poprzedniej konferencji: 22 października 2005 ] 

Sesja Jubileuszowa prof. dra hab. inż. Tadeusza BILIŃSKIEGO