Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Ewidencja publikacji SKEP

Publikacje pracowników Instytutu Budownictwa zarejestrowane w Systemie Komputerowej Ewidencji Publikacji (SKEP). System podaje również liczbę punktów za poszczególne kategorie osiągnięć naukowych, w tym za publikacje w czasopismach zgodnie z listą opublikowaną przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista publikacji pracowników jest dostępna TUTAJ