Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: UZ / WILiŚ / IB / Laboratorium Instytutu Budownictwa / Oferta / Laboratorium Materiałów Budowlanych
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laboratorium Materiałów Budowlanych

Laboratorium Materiałów Budowlanych (posiadające w swojej strukturze Pracownię Chemiczną), jest wyposażone w podstawową normową aparaturę, urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy umożliwiający badanie:

 • surowców, materiałów i wyrobów budowlanych pod katem ich zgodności z wymaganiami norm: PN (polskie normy) i PN-EN (normy europejskie o statusie krajowym, polskim),
 • cech mechanicznych, fizycznych i chemicznych takich materiałów jak np.: materiały kamienne, kruszywa, mineralne spoiwa budowlane w tym cement, spoiwa gipsowe i wapno budowlane a także surowce i wyroby ceramiczne, tworzywa cementowe w tym: beton zwykły, ogniotrwały i beton komórkowy oraz drobnowymiarowych mineralnych materiałów drogowych takich jak: kostka brukowa, płyty chodnikowe, krawężniki,
 • nienormowych cech materiałów oraz badań zaawansowanych z zastosowaniem rentgenowskiej analizy fazowej i strukturalnej, a także absorpcyjnej spektroskopii IR (w zakresie promieniowania podczerwonego).

 

Wyposażenie:
 • zestaw do normowego badania cech wytrzymałościowych spoiw i zapraw budowlanych (automatyczna mieszarka do zapraw, stolik opadowy),
 • mieszarka laboratoryjna,
 • piła do cięcia materiałów ceramicznych i betonu,
 • komora niskotemperaturowa,
 • aparat normowy do badania wodoszczelności betonu,
 • tarcza Bohme’go,
 • prasa hydrauliczna PW-1 30 T,
 • prasa hydrauliczna Wk-18 100 T,
 • maszyna wytrzymałościowa R-5,
 • zrywarka ZM-100,
 • prasa hydrauliczna wytrzymałościowa 300 T,
 • aparat do badania współczynnika przewodności cieplnej FOX 314,
 • dyfraktometr rentgenowski XRD 3003,
 • spektrofotometr UV-Vis,
 • fotometr płomieniowy FLAPHO-4,
 • wiskozymetr rotacyjny Reotest 2,
 • spektrofotometr Specord 75 IR,
 • wyposażenie Pracowni Chemicznej (dygestoria, piec komorowy, wytrząsarka rotacyjna, wagi techniczne, wagi analityczne, suszarki, łaźnie wodne, mieszadła magnetyczne).
Szczegółowa oferta możliwości badawczych Laboratorium Materiałów Budowlanych

a). Badania cech fizyko-mechanicznych oraz strukturalnych materiałów:

 • Gęstość, gęstość pozorną, szczelność, porowatość, wilgotność, nasiąkliwość, ścieralność, czas wiązania spoiw, skurcz, pęcznienie;
 • Wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, zginanie;
 • Analizy jakościowe i ilościowe szerokiego spektrum materiałów (czyste sole, ich mieszaniny, tlenki, wodorotlenki, związki mineralne złożone: grunty, utwory skalne, spoiwa, zaprawy, betony, wyroby ceramiczne; metale i ich stopy);
 • Oznaczanie współczynnika przewodności cieplnej (styropian, poliuretan spieniony, polocel, wełna mineralna, beton komórkowy wyroby ceramiczne poryzowane);
 • Oznaczanie mrozoodporności materiałów budowlanych ( kruszywa, beton, ceramika)
 • Oznaczanie wodoszczelności betonu;

b). Badania normowe zapraw, betonów, kruszyw, ceramiki budowlanej

 • Projektowanie składu zapraw i mieszanek betonowych;
 • Oznaczanie cech fizyko-mechanicznych zapraw, betonów i gotowych wyrobów z nich wykonanych, ceramiki budowlanej;

c).  Ekspertyzy budowlano-mykologiczne

 

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha