Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: UZ / Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska / IB / Laboratorium Instytutu Budownictwa / Oferta / Laboratorium Konstrukcji Budowlanych
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

W głównej mierze dzięki posiadaniu nowoczesnej i dobrze wyposażonej Hali laboratoryjnej, a także doskonałemu wyposażeniu w aparaturę i urządzenia badawcze ma olbrzymie możliwości w prowadzeniu badań naukowych i zajęć dydaktycznych. Hala laboratoryjna wyposażona jest w suwnicę typu ZXJ-5000  o rozpiętości 17,5 m i udźwigu 5 ton, sterowaną „z dołu”.  Jest to jedyne urządzenie tego typu na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dzięki zamontowanej suwnicy można prowadzić niemal unikatowe w skali kraju badania atestacyjne wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych, m.in. takich wyrobów jak np. kręgi żelbetowe i inne elementy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych, w tym np. do studzienek rewizyjnych, kaskadowych, płuczących itp., elementy betonowe do budowy dróg i mostów, czy wreszcie rury betonowe i żelbetowe wodociągowe i kanalizacyjne oraz szereg innych prefabrykatów.
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych prowadzi następujące badania laboratoryjne:

 • badania parametrów wytrzymałościowych stali: wytrzymałość i odkształcalność, twardość, udarność, badania zmęczeniowe, badania wytrzymałości w podwyższonych temperaturach;
 • badania betonu: wytrzymałość i odkształcalność doraźna, cechy reologiczne, badania zmęczeniowe, badania wytrzymałości po wyżarzaniu;
 • badania elementów konstrukcyjnych stalowych i żelbetowych: nośność i deformacje, stateczność globalna, stateczność lokalna;
 • badania modelowe konstrukcji stalowych i żelbetowych: nośność i deformacje, stateczność globalna, stateczność lokalna;
 • badania terenowe konstrukcji stalowych i żelbetowych: pomiary przemieszczeń i deformacji (pomiary z wykorzystaniem tensometrii elektrooporowej oraz optycznego systemu analizy deformacji Pontos, Aramis), obciążenia próbne obiektów budowlanych (w tym mostów), pomiary drgań budynków i podłoża gruntowego, nieniszczące i niszczące metody określania cech mechanicznych betonu.

Wyposażenie:

  • zestaw aparaturowy do nieniszczącego badania materiałów metodą emisji akustycznej, grubościomierz ultradźwiękowy,
  • zestaw wzmacniaczy pomiarowych do pomiarów z wykorzystaniem tensometrów elektrooporowych i czujników przemieszczeń,
  • stand z ramy stalowej,
  • Pull-of tester do pomiaru wytrzymałości na odrywanie,
  • młotek Schmidta,
  • twardościomierz,
  • detektor zbrojenia,
  • cyfrowy mostek tensometryczny,
  • rejestratory drgań,
  • tester materiałów z głowicami ultradźwiękowymi,
  • wibratory elektrodynamiczne,
  • maszyna wytrzymałościowa ZD-100 PU z pulsatorem,
  • młot CHARP udarowy,
  • twardościomierz Brinella,
  • zestaw wzmacniaczy pomiarowych do mostków tensometrycznych,
  • czujniki do pomiaru przemieszczenia i siły,
  • zestaw wzmacniaczy mostkowych DC i WST 510.

 

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha