Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: UZ / Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska / IB / Laboratorium Instytutu Budownictwa / Oferta / Laboratorium Geotechniki
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laboratorium Geotechniki

Zakres badań naukowych oraz oferta badawcza:      
 • badania gruntów dla potrzeb budownictwa, w tym rozpoznanie podłoża gruntowego, badania gruntów zburzonych glacitektonicznie, gruntów słabonośnych oraz terenów szkód górniczych,
 • specjalistyczne badania terenowe i laboratoryjne z wykorzystaniem zasad eksperymentalnej inżynierii gruntowej na potrzeby analizy interakcji budowli z podłożem gruntowym,
 • badania gruntów dla potrzeb drogownictwa: badania zagęszczania gruntów, badania stateczności skarp i nasypów, wzmacniania gruntów słabonośnych, badania kontrolne jakości robót ziemnych,
 • badania podłoża dla potrzeb ochrony środowiska: badania laboratoryjne i terenowe gruntów oraz odpadów komunalnych i przemysłowych, badania gruntów do budowy przesłon izolacyjnych składowisk odpadów.
Wyposażenie
 • Aparatura do badań terenowych:
 • samojezdna sonda statyczna CPT,
 • dylatometr Marchettiego,
 • płyta VSS, płyta obciążona dynamicznie ZFG,
 • sondy dynamiczne SD-10, SLVT, ITB-ZW,
 • podstawowy sprzęt do wierceń terenowych,
 • zestaw do pobierania próbek gruntu.
 • Aparatura do badań laboratoryjnych:

sterowany komputerem aparat trójosiowego ściskania z systemem do pomiaru lokalnych odkształceń i dodatkową komorą konsolidacyjną CRS,

 • automatyczny aparat do trójosiowych badań wytrzymałościowych,
 • aparaty bezpośredniego ścinania (jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe),
 • edometry,
 • mechaniczne i ręczne aparaty Proctora,
 • laboratoryjna ścinarka obrotowa,
 • derywatograf,
 • podstawowy sprzęt do badań laboratoryjnych właściwości fizycznych gruntów.

 

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha