Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: UZ / Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska / IB / Laboratorium Instytutu Budownictwa / Oferta / Pracownia Geodezji
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pracownia Geodezji

Pracownia geodezji jest wyposażona w nowoczesny sprzęt geodezyjny pozwalający na świadczenie usług w zakresie zagadnień geodezji inżynieryjnej, a w szczególności:

 • wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
 • wyznaczania przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich wraz geodezyjną interpretacją wyników pomiarów, w tym:
 • wyznaczanie przemieszczeń pionowych budowli (nierównomierne osiadania),
 • wyznaczanie przemieszczeń poziomych budowli,
 • wyznaczanie odchyleń od pionu budowli wysmukłych (np. kominy przemysłowe) i konstrukcji,
 • wyznaczanie kształtu geometrycznego zwisu odciągów linowych,
 • wyznaczanie kształtu ugięcia dźwigarów,
 • wyznaczanie deformacji płyt mostowych,
 • wyznaczanie   odchylenia   powierzchni   od   płaskości,   poziomu i   pozycji pionowej.

Posiadany sprzęt pozwala także wykonanie prac związanych z:

 • wyznaczeniem objętości mas ziemnych,
 • wyznaczeniem deformacji zbiorników gazu, cieczy i materiałów sypkich,
 • pomiarami stanu geometrycznego torów podsuwnicowych.

 

Wyposażenie:

 • tachimetr elektroniczny Leica TCRA 1203,  
 • tachimetr elektroniczny Topcon GPT-3007N,
 • precyzyjne niwelatory cyfrowe Leica DNA 03,
 • niwelatory precyzyjne NI 007,
 • niwelator precyzyjny NI 002,
 • teodolity Leica BUILDER T100,
 • niwelatory techniczne Topcon AT-G7N,
 • pionownik optyczny PZL-100,
 • urządzenia nadawczo-odbiorcze MOTOROLA.

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha