Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: UZ / Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska / IB / Laboratorium Instytutu Budownictwa / Oferta / Laboratorium Dróg i Mostów
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laboratorium Dróg i Mostów

Pracownia Mostowa
Laboratorium Mostowe (LM) jest w trakcie wyposażania w aparaturę badawczą. Wykonujemy badania zarówno elementów jak i całych konstrukcji obiektów mostowych - dotyczy to odwodnień mostów, elementów ich wyposażenia jak i oceny stanu technicznego. Jesteśmy również otwarci na współpracę weryfikacyjno-badawczą dla procesów inwestycyjnych budownictwa komunikacyjnego w zakresie mostów, przepustów i przejść dla zwierząt. Dotychczasowe badania przeprowadzane były we współpracy z innymi Zakładami Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, jak i laboratoriami zewnętrznymi.

Pracownia Drogowa
Laboratorium Drogowe (LD) jest w trakcie wyposażania w aparaturę badawczą. Wykonujemy kompleksowe badania kruszyw, kostki brukowej, betonowych elementów dróg i ulic, w tym odwodnień. Dotychczasowe badania przeprowadzane były wspólnie z innymi Zakładami Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, jak i laboratoriami zewnętrznymi.

Badania terenowe
Pracownicy Zakładu Dróg i Mostów wykonują szereg badań terenowych:

 • Ocena stanu technicznego dróg, przepustów i mostów.
 • Opinie techniczne w zakresie budownictwa komunikacyjnego.
 • Inwentaryzacje dróg i obiektów inżynierskich.
 • Przeglądy szczegółowe oraz specjalne (ekspertyzy) obiektów inżynierskich.
 • Próbne obciążenia obiektów mostowych drogowych i kolejowych.

Obecnie laboratorium jest wyposażone w:

 • bęben Los Angeles;
 • wstrząsarka do analizy sitowej;
 • zestaw sit do analizy sitowej kruszyw dla budownictwa komunikacyjnego;
 • waga laboratoryjna o zakresie ważenia do 3000 g;
 • waga laboratoryjna o zakresie ważenia do 15000 g;
 • chłodziarko-zamrażarka.

W trakcie realizacji jest  zakup przyrządu do badania tarcia.


Szczegółowa oferta współpracy

a). dla samorządów i innych jednostek administracji

 • Przeglądy szczegółowe oraz specjalne (ekspertyzy) obiektów inżynierskich.
 • Próbne obciążenia obiektów mostowych drogowych i kolejowych.
 • Ocena stanu technicznego dróg, przepustów i mostów.
 • Opinie techniczne w zakresie dróg i obiektów inżynierskich.
 • Zalecenia projektowe i technologiczne dla budownictwa komunikacyjnego.
 • Kompleksowe badania materiałów dla budownictwa komunikacyjnego (kruszyw, kostki brukowej, elementów betonowych, odwodnień dróg i mostów, elementów wyposażenia itp.).
 • Inwentaryzacje dróg i obiektów inżynierskich.
 • Kompleksowe badania dróg i mostów.
 • Szkolenia i doradztwo w zakresie nowych technologii i materiałów.

b). dla jednostek naukowo-badawczych

 1. Przeprowadzanie wspólnych badań w zakresie:
  • analizy zachowania się konstrukcji inżynierskich (drogi, mosty),
  • próbne obciążenia w zakresie zarówno statycznym, jak i dynamicznym,
  • wzajemnej weryfikacji otrzymanych wyników badań konstrukcji.
 1. Analizy teoretyczne pracy konstrukcji zarówno drogowych, jak i mostowych.
 2. Opracowywanie nowych optymalnych technologii dla budowy i utrzymania infrastruktury komunikacyjnej.
 3. Podwykonawstwo prac w zakresie badań i analiz konstrukcji drogowo-mostowych.

W swej dotychczasowej działalności wykonaliśmy

 1. Przeglądy obiektów inżynierskich
 2. Próbne obciążenia mostów
 3. Opinie techniczne dla infrastruktury komunikacyjnej
 4. Badania elementów do budowy dróg
 5. Wykonanie oraz badania odcinka doświadczalnego nawierzchni asfaltowej modyfikowanej gumą na kampusie Uniwersytetu Zielonogórskiego
 6. Seminaria naukowo-dydaktyczne o tematyce:
  • Kruszywa drogowe
  • Systemy odwodnień dróg i mostów
  • Nowoczesne technologie w budownictwie komunikacyjnym
 1. Współpraca z innymi ośrodkami naukowymi w tworzeniu zaleceń dla budownictwa komunikacyjnego

Instytut Budownictwa

  © Projekt i prowadzenie 1.10.2007-30.09.2014 Sławomir Łotysz. Prowadzenie od 1.10.2014 Tomasz Socha