Instytut Budownictwa UZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  o instytucie   struktura   nauka   studia   publikacje   oferta   laboratorium  
 
  Nawigacja: Uniwersytet Zielonogórski / Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska / Instytut Budownictwa / Laboratorium Instytutu Budownictwa
  Instytut Budownictwa
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pracownicy

  imię i nazwisko stanowisko nr telefonu budynek A-8, ul. Szafrana 1 e-mail
l.p. (+48 68) pokój konsultacje
  1 mgr inż. Joanna JUSZCZYK   328-47-76 111   J.Jagoda@ib.uz.zgora.pl
  2 mgr inż. Halina JASIK
Kierownik Laboratorium 328-26-07 09   H.Jasik@ib.uz.zgora.pl
  3 Waldemar SERYLAK   328-23-88 319   W.Serylak@ib.uz.zgora.pl 
  4 Bartłomiej WIECZOREK   328-47-76 111   B.Wieczorek@ib.uz.zgora.pl
  5 inż. Krzysztof KŁAPOĆ   328-47-76 111   K.Klapoc@ib.uz.zgora.pl
               

Laboratorium Instytutu Budownictwa zostało powołane uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w listopadzie 2006 roku. Laboratorium mieści się w nowym budynku Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska przy ul. Prof. Z. Szafrana 1,  głównie na dwóch kondygnacjach – w przyziemiu i parterze oraz na I i III piętrze budynku.

Pełną ofertę Laboratorium można znaleźć tutaj.

 

Grant na modernizację i wyposażenie laboratorium

Laboratorium zostało zmodernizowane i wyposażone dzięki grantowi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, działanie 1.4.2 Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP). Nasz wniosek zatytułowany "Modernizacja i rozwój laboratorium badawczego Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego" został wsparty kwotą 3,571,000 złotych. Poziom dofinansowania z EFRR osiągnął poziom 75%. Pozostałe 25% pochodziło ze środków budżetowych państwa na naukę. Dodaktowe wysposażenie i urządzenia laboratoryjne na kwotę 1,169,000,00 zł kupujemy w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Więcej w artykule z biuletynu Uniwersytetu Zielonogórskiego w numerze 2/2007 dotępnym tutaj