Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Aktualności

Zaproszenie na wykład „Kariera inżyniera krok po kroku, czyli co dalej po studiach?”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Springera

Przewodnicząca dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ i Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport  zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Springera, która odbędzie się 30. listopada 2022 roku o godz. 9.15 w sali 215 w budynku A-8 przy ul. Szafrana 1

Temat rozprawy doktorskiej:

PORÓWNANIE BUDYNKÓW O KONSTRUKCJI LEKKIEJ I MASYWNEJ W ASPEKTACH BUDOWNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO

PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak (Politechnika Poznańska, Instytut Budownictwa)
dr hab. inż. Tomasz Cholewa, prof. uczelni (Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska)

Laureaci konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu budownictwa, organizowanego przez Lubuską Izbę Budownictwa

Laureaci konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu budownictwa, organizowanego przez Lubuską Izbę Budownictwa:

autor: Agnieszka Migała

temat: Projekt czterokondygnacyjnego hotelu. Analiza rozwiązań wybranych elementów konstrukcyjnych.

promotor: dr inż. Joanna Kaliszuk

 

autor:  Karol Matuszewski

temat: Projekt hali widowiskowo-sportowej.

promotor: dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ

 

autor: Jędrzej Podolski

temat: Projekt przebudowy wybranych skrzyżowań w zielonej górze w celu poprawy ich przepustowości

promotor: dr inż. Paweł Urbański

 

autor: Patrycja Bajda

temat: Projekt adaptacji willi w Sulechowie na centrum kosmetyczne

promotor: dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ

Seminarium naukowe „System  monitoringu i ciągłej  rejestracji drgań figury Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie”

Dyrektor Instytutu Budownictwa, dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ serdecznie zaprasza na Seminarium Naukowe, które wygłosi dr hab. inż. Volodymyr Sakharov, prof. UZ  nt.  „System  monitoringu i ciągłej  rejestracji drgań figury Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie”.

Seminarium odbędzie się w środę 22. czerwca 2022 r. o godz. 9.15 w sali 215 w budynku A-8 przy ul. Szafrana 1.

IB UZ POMAGA UKRAINIE!

NFORMACJA DOTYCZACA WPŁAT w ramach pomocy IB dla rodzin z Ukrainy. Przelewy prosimy dokonywać na rachunek:
75 1500 1810 1018 1005 9065 0000
Wpłaty prosimy opatrzyć dopiskiem IB UZ POMAGA.

Dr inż. Anna Staszczuk laureatką Nagrody Ministra Edukacji i Nauki I stopnia za działalność organizacyjną!

W dniu 19 lutego br. podczas Gali Nauki Polskiej ogłoszono laureatów nagród Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.

Niezmiernie miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych znalazła się dr inż. Anna Staszczuk, która otrzymała to prestiżowe wyróżnienie za działalność organizacyjną.

W tej kategorii nagrody przyznawane są m.in. za rozszerzanie wspólpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na rynku krajowym i międzynarodowym na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia oraz wspierania rozwoju gospodarczego. 

Osiągnięcie laureatki dotyczy rozszerzania współpracy międzynarodowej – transgranicznej, polsko-niemieckiej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych i kształcenia w zakresie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej w regionie Sprewa-Nysa-Bóbr. Jako znaczące osiągnięcie w tym zakresie uznano koordynację projektu pn. „Współpraca partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej w regionie SNB” po polskiej stronie.

Serdecznie gratulujemy laureatce tego wspaniałego sukcesu!

Grant Rektorski

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski wyróżnił stypendiami „Grant Rektorski”  149 naukowców rekomendowanych przez Kapitułę Własnego Funduszu Stypendialnego, której przewodził dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. Wśród wyróżnionych jest aż 8 osób z Instytutu Budownictwa:

prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ
dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ
dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ
dr inż. Paweł Błażejewski
dr inż. Arkadiusz Denisiewicz
dr inż. Anna Staszczuk

Serdecznie gratulujemy!

Zaproszenie na wykład „Kariera inżyniera krok po kroku, czyli co dalej po studiach?”

Studenckie Koło Naukowe „Nowocześni Budowlańcy”
zaprasza studentów kierunku budownictwo na drugi z cyklu wykładów otwartych:
„Kariera inżyniera krok po kroku, czyli co dalej po studiach?”
Wykład poprowadzą Zastępca Przewodniczącego Lubuskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa Pan Tadeusz Glapa oraz Przewodniczący Komisji
Kwalifikacyjnej LOIIB Pan Waldemar Olczak.
Wykład odbędzie się w czwartek, 9 grudnia o godzinie 12.50 w sali 321 A-8.
Serdecznie zapraszamy!

Wyniki konkursu Lubuskiej Izby Budownictwa na najlepszą pracę dyplomową

Laureatami tegorocznej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową są:

1) mgr inż. Jagoda Kwiatkowska

praca  magisterska pt. „Analiza wybranych rozwiązań konstrukcyjnych hali widowiskowo-sportowej o budowie kopuły z drewna”, promotor – dr inż. Tomasz Socha

2) mgr inż. Magdalena Szczyt

praca magisterska pt. „Projekt wraz z wielokryterialną analizą budowy wielopoziomowego parkingu i przebudowy układu komunikacyjnego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze”promotor – dr inż. Paweł Urbański

3) inż. Karol Matuszewski

praca inżynierska pt. „Projekt hali do tenisa ziemnego z czterema kortami”, promotor – dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ

4) inż.  Vu Van Aleksandra

praca na kierunku architektura, promotor – dr inż. arch.  Justyna Juchimiuk

Absolwentom i Promotorom prac serdecznie gratulujemy!