Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Komisja Doktorska

Komisja Doktorska
w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport

Przewodniczący Komisji Doktorskiej
prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski

prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ
dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ
dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ
dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ
dr hab. inż. Volodymyr Sakharov, prof. UZ
dr hab. inż. arch. Marta Skiba, prof. UZ
dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ
dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. UZ