Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Kolegium Dyrektorskie

Przewodnicząca Kolegium
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ

dr inż. Artur Juszczyk
prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ
dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ
dr hab. inż. Volodymyr Sakharov, prof. UZ
dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ