Instytut Budownictwa
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Rada dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport

Przewodnicząca Dyscypliny ILiT
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ

prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski
prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ
dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ
dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ
dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ
dr hab. inż. Volodymyr Sakharov, prof. UZ
dr hab. inż. arch. Marta Skiba, prof. UZ
dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ
dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. UZ
dr inż. Anna Staszczuk, prof. UZ
dr inż. Paweł Błażejewski
dr inż. Arkadiusz Denisiewicz
dr inż. Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
dr inż. Artur Juszczyk
dr inż. Krzysztof Kula
dr inż. Tomasz Socha
mgr inż. Magdalena Mielczarek