Wspó³praca z partnerami zagranicznymi

Migawki z wizyty delegacji niemieckiej (panowie Frank Hickmann, Walter Jahn, Rainer Koethe) w Instytucie Budownictwa w dniu 11.12.2003r.

        

oraz z wizyty naszej w "Komzet" w Cottbus.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie: mgr Grażyna Marcinowska